Soorten graven

Op de begraafplaatsen zijn verschillende graven beschikbaar: algemene graven en particuliere graven.

Particuliere gravenParticulier graf

Een particulier graf heeft een persoonlijk karakter. Het is een eigen plekje waar nabestaanden nog lang terecht kunnen voor een bezoek. De meeste mensen kiezen voor een particulier graf voor een periode van 30 of 50 jaar. U kunt deze periode met 5, 10 of 20 jaar verlengen. Voor een particulier graf betaalt u, naast de kosten voor het begraven zelf, ook grafrecht.

Kenmerken particulier graf

  • In een particulier graf (of een familiegraf) kunnen 2 of 3 personen worden begraven. Bij het begraven van de 1e overledene moet bekend zijn of er plaats moet zijn voor 2 of 3 personen. Aan een particulier graf met 3 plaatsen zijn extra kosten verbonden.
  • Naast 2 of 3 overledenen is er in een particulier graf ook ruimte voor 3 asbussen.
  • Op een particulier graf kunt u een grafsteen of grafmonument laten plaatsen, binnen een aantal voorwaarden.
  • Op een particulier graf kunt u naar eigen smaak bloemen en planten neerzetten.
  • Een particulier graf kunt u reserveren. In overleg met de beheerder maakt u een keuze voor een bepaald graf op een bepaalde plek. De periode waarvoor u grafrecht betaalt, gaat in op de dag van de reservering.

Algemeen graf

Een algemeen graf heeft veel minder een persoonlijk karakter. Voor een algemeen graf betaalt u geen grafrecht, maar alleen de kosten van het begraven zelf. In een algemeen graf worden 3 personen begraven. De gemeente bepaalt wie waar wordt begraven en in welke volgorde. De overledenen hebben dus meestal geen relatie tot elkaar. Het graf blijft minder lang bestaan dan een particulier graf: 10 jaar na de laatste van de 3 begrafenissen kan het worden geruimd. Deze termijn kunt u niet verlengen. De mogelijkheden voor het plaatsen van een grafsteen of grafmonument zijn beperkt, net zo als het aanbrengen van bloemen en planten.

Kindergraven op Heiderust

Kindergraf

Op de begraafplaatsen zijn speciale gedeelten gereserveerd voor particuliere graven van kinderen tot 12 jaar. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als voor particuliere en algemene graven voor volwassenen. Het is ook mogelijk een kind te begraven buiten het speciale kindergedeelte in een algemeen of particulier graf of bij te plaatsen in een bestaand particulier graf.