Toegankelijkheidsverklaring

We besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor:    

Uitgesloten van deze verklaring

Onderstaande websites zijn uitgesloten van deze verklaring, maar vallen wel onder onze verantwoordelijkheid:

Uitzonderingen en verbeterpunten

Op dit moment voldoet de website www.rheden.nl nog niet aan alle gestelde eisen.

Pdf's

Specificatie

Pdf-documenten op www.rheden.nl.

Oorzaak

Sinds 1 juli 2015 zijn er hogere eisen voor pdf-bestanden, die op de website geplaatst zijn ná 1 januari 2015. Op dit moment lukt het ons niet om pdf-bestanden volgens Webrichtlijnen aan te bieden.

Alternatieven en maatregelen

Wilt u een pdf bekijken en is die niet toegankelijk? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. We kijken graag of we u de informatie zo snel mogelijk toegankelijk kunnen aanbieden.

Planning

In 2019 start een project om gefaseerd (2019-2021) te voldoen aan Europese eisen voor digitale toegankelijkheid. Toegankelijkheid van pdf-bestanden maakt hier onderdeel van uit.   

Audiofragmenten

Specificatie    

Geluidsfragmenten toeristische luisterroute op www.rheden.nl. De fragmenten maken deel uit van de toeristische luisterroute  ‘Parels van de Oostelijke Veluwezoom’. Bij verschillende landgoederen staan luisterkeien; door het scannen van een QR-code kunnen bezoekers het geluidsfragment afspelen.

Alternatief    

Wilt u deze tocht maken, zonder gebruik te maken van de geluidsfragmenten? Bij VVV-servicepunten in de gemeente kunt u een geprinte versie ontvangen met de route en meer informatie over de landgoederen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Om aan de Webrichtlijnen te voldoen, doen wij het volgende:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: Het Content Management Systeem biedt ondersteuning aan de webredactie om goed toegankelijke pagina's te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten! Geef uw melding door aan ons webteam, via het contactformulier. Vermeld het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!