Organisatie en bestuur

College van B&W 2018-2022

College van B&W 2018-2022

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Het college van B&W heeft op 10 september 2019 besloten de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen. De ontwerp-omgevingsvisie is aangepast naar aanleiding van een ...
Lees meer over 'Voorstel Omgevingsvisie Buitengebied'

(Accordion ingeklapt)

Op zaterdag 21 september van 10.30 tot 12.00 uur zijn burgemeester Carol van Eert, wethouders Ronald Haverkamp, Marc Budel, Gea Hofstede, Dorus Klomberg en gemeentesecretaris Hans Kettelerij aanw...
Lees meer over 'College buurt in De Steeg'

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planvorming voor de te bouwen woningen aan de Imboslaan in Dieren opnieuw te doen. Er blijkt te weinig draagvlak voor het bouwplan dat...
Lees meer over 'Nieuwe planvorming Imboslaan'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf begin september tot begin oktober vindt er onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief ...
Lees meer over 'Onderzoek voor aardwarmte'