Organisatie en bestuur

College van B&W 2018-2022

College van B&W 2018-2022

Nieuws

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Wij werken nauw samen met betrokken partijen. Lees over de landelijke maatregelen en wat dit betekent voor onze dienstverlening.
Lees meer over 'Alles over het coronavirus'

Lees alles over de aanpassingen in onze gemeentelijke dienstverlening tijdens de coronatijd.
Lees meer over 'Onze locaties en dienstverlening'

De gemeenteraad heeft op dinsdag 26 mei 2020 over de tracé keuze van een mogelijke Snelle Fietsroute Arnhem-Dieren besloten het voorstel van het college unaniem over te nemen. In verband m...
Lees meer over 'Gemeenteraad besluit over tracé Snelle FietsRoute'

Op allerlei manieren willen wij aansluiten bij maatschappelijke doelen. Op een duurzame wijze inkopen en aanbesteden draagt daaraan bij. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om het i...
Lees meer over 'Duurzaam inkoopbeleid vernieuwd'