Organisatie en bestuur

College van B&W 2018-2022

College van B&W 2018-2022

Nieuws

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Wij werken nauw samen met betrokken partijen. Lees over de landelijke maatregelen en wat dit betekent voor onze dienstverlening.
Lees meer over 'Alles over het coronavirus'

In maart 2020 startte de gemeente Rheden voor een jaar met een proef algemene voorziening Hulp bij het Huishouden. Dit betekent dat in bepaalde gevallen een schoonmaakbedrijf wordt ingezet voor h...
Lees meer over 'Tussenevaluatie geeft vertrouwen in de ingeslagen weg voor Hulp bij het Huishouden'

Begin oktober is de begroting 2021 aangeboden aan de raad. Deze week is de actualiteitenrapportage hierbij gekomen. Dit is een aanvullend document waarin actuele ontwikkelingen en maatregelen sta...
Lees meer over 'Begroting buigt langzaam de goede kant op'

In september heeft de raad de Woonvisie 2020-2026 vastgesteld. Deze visie laat een toekomstbeeld zien hoe inwoners kunnen wonen en leven in onze gemeente. Daarnaast staat er in hoe we dit willen ...
Lees meer over 'Nieuwe woonvisie: ‘woning is meer dan 4 muren en een dak boven je hoofd’'

De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied. Een plek waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. In het ...
Lees meer over 'Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard '