Ondernemers en verenigingen

Ondernemers en verenigingen_

Ondernemers en verenigingen_

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Het college van B&W heeft op 10 september 2019 besloten de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen. De ontwerp-omgevingsvisie is aangepast naar aanleiding van een ...
Lees meer over 'Voorstel Omgevingsvisie Buitengebied'

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planvorming voor de te bouwen woningen aan de Imboslaan in Dieren opnieuw te doen. Er blijkt te weinig draagvlak voor het bouwplan dat...
Lees meer over 'Nieuwe planvorming Imboslaan'

(Accordion ingeklapt)

Jaarlijks organiseren we een Ondernemerscafé voor ondernemers uit onze gemeente. Het thema van het Ondernemerscafé 2019 is 'Ondernemen = een expeditie'.
Lees meer over 'Ondernemerscafé op 9 oktober'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf begin september tot begin oktober vindt er onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief ...
Lees meer over 'Onderzoek voor aardwarmte'