AVG-verzoek indienen

U kunt een AVG-verzoek op 2 manieren bij ons indienen:

 1. Online (inloggen met DigiD is verplicht, hierdoor legitimeert u zich meteen)
 2. Schriftelijk naar:
  Gemeente Rheden
  Postbus 9110
  6994 ZJ De Steeg

Vermeld op de envelop dat het gaat om een AVG-verzoek.
Als u ervoor kiest om uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen, dan moet u zich nog legitimeren. We maken daarom na ontvangst van uw verzoek een afspraak met u, zodat u op het gemeentehuis langs kunt komen om u te legitimeren.

 Bent u 16 jaar of jonger of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een AVG-verzoek doen.

Benodigde informatie

Als u bij ons een AVG-verzoek indient, willen we graag het volgende van u weten:

 • Welke rechten u wilt uitoefenen.
 • Op welk gebied uw verzoek betrekking heeft (Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Wmo, Jeugdhulp, Burgerzaken of overig).
 • Hoe u bereikbaar bent.
 • Of u akkoord gaat met digitale toezending van het besluit.

U hoeft niet uit te leggen wat de reden is van uw verzoek. Maar, deze informatie kan ons wel helpen om u beter van dienst te zijn.

Kosten    

Het in behandeling nemen van een AVG-verzoek kost niets. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij wel kosten in rekening brengen zoals bij het herhaaldelijk indienen van verzoeken door of voor 1 persoon.

Vervolg

De beslissing op een AVG-verzoek nemen we binnen 4 weken nadat het verzoek is ontvangen. Deze termijn kunnen we nog eens met 4 weken verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk en gemotiveerd aan u weten voordat de eerste termijn is verstreken. De beslissing op het AVG-verzoek sturen we u per post of per e-mail toe. Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.