AVG-verzoek indienen

U kunt een AVG-verzoek op 2 manieren bij ons indienen:

 1. Online (inloggen met DigiD is verplicht, hierdoor legitimeert u zich meteen)
 2. Schriftelijk naar:
  Gemeente Rheden
  Postbus 9110
  6994 ZJ De Steeg

Vermeld op de envelop dat het gaat om een AVG-verzoek.
Als u ervoor kiest om uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen, dan moet u zich nog legitimeren. We maken daarom na ontvangst van uw verzoek een afspraak met u, zodat u in één van de servicecentra's langs kunt komen om u te legitimeren.

 Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een AVG-verzoek doen.

Benodigde informatie

Als u bij ons een AVG-verzoek indient, willen we graag het volgende van u weten:

 • Welke rechten u wilt uitoefenen.
 • Op welk gebied uw verzoek betrekking heeft (Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Wmo, Jeugdhulp, Burgerzaken of overig).
 • Hoe u bereikbaar bent.
 • Of u akkoord gaat met digitale toezending van het besluit.

U hoeft niet uit te leggen wat de reden is van uw verzoek. Maar, deze informatie kan ons wel helpen om u beter van dienst te zijn.

Kosten    

Het in behandeling nemen van een AVG-verzoek kost niets. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij wel kosten in rekening brengen zoals bij het herhaaldelijk indienen van verzoeken door of voor 1 persoon.

Vervolg

De beslissing op een AVG-verzoek nemen we binnen een maand nadat het verzoek is ontvangen. Deze termijn kunnen we nog eens met twee maanden verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk en gemotiveerd aan u weten voordat de eerste termijn is verstreken. De beslissing op het AVG-verzoek sturen we u per post of per e-mail toe. Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.