Beroep indienen

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met het besluit dat is genomen op uw bezwaar? Dan kunt u bij de rechtbank tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Voor het indienen van een beroep betaalt u griffierechten, dit bedrag ligt in 2023 tussen de € 51,00 en € 371,00.

Schriftelijk indienen

Een beroep kunt u schriftelijk indienen. Vermeld op uw beroepschrift:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft (binnen 6 weken na het besluit)
  • Tegen welk besluit u in beroep gaat
  • Waarom u daartegen in beroep gaat
  • Uw handtekening

Bij uw beroepschrift voegt u een kopie toe van het besluit waartegen u in beroep gaat. Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.