Over de gemeenteraad

  • Wat doet de raad?

  • Gast van de raad

    Weet u wat een raadslid doet? En waar de gemeenteraad besluiten over neemt? Als inwoner van gemeente Rheden heeft u vrijwel dagelijks direct of indirect te maken met het werk van de gemeenteraad zonder dat u zich dat misschien direct realiseert.

  • Raadsleden en raadsvolgers

  • Contact raad en fracties

  • Raadspagina Regiobode

    Weet u wat een raadslid doet? Waar de gemeenteraad besluiten over neemt? En hoe u als inwoners hier invloed op kunt uitoefenen? De gemeenteraad van Rheden vindt het belangrijk u over deze mogelijkheden te informeren. Daar is deze pagina ‘van de gemeenteraad’ een voorbeeld van. Deze pagina verschijnt maandelijks in de RegioBode, altijd een week voorafgaand aan de raadsvergadering.