Griffie

De gemeenteraad beschikt over een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie helpt u graag bij alle vragen die met de raad te maken hebben. Bijvoorbeeld als u informatie wilt over vergadertijden, agenda’s, raadsbesluiten en het burgerinitiatief. Ook kunt u zich hier aanmelden als inspreker.

Contact met de griffie

Hoofdstraat 3, De Steeg
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T (026) 49 76 241
griffie@rheden.nl