Griffie

De griffie is de ondersteuning van de gemeenteraad. Meer weten over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie.

De gemeenteraad beschikt over een eigen ondersteuning: de griffie. De griffie helpt graag bij alle vragen die met de raad te maken hebben. Bijvoorbeeld voor informatie over vergadertijden, agenda’s, raadsbesluiten en het burgerinitiatief. Ook helpt de griffie je verder als je contact wilt opnemen met de gemeenteraad.

Contact met de griffie

President Kennedylaan 104-108 in Velp
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T (026) 49 76 911
griffie@rheden.nl