Griffie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Wilt u meer weten over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie.

De gemeenteraad beschikt over een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie helpt u graag bij alle vragen die met de raad te maken hebben. Bijvoorbeeld als u informatie wilt over vergadertijden, agenda’s, raadsbesluiten en het burgerinitiatief. Ook kunt u zich hier aanmelden als inspreker.

Contact met de griffie

President Kennedylaan 104-108 in Velp
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T (026) 49 76 911
griffie@rheden.nl