Raadsleden en raadsvolgers

De gemeenteraad van Rheden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raadsleden zijn verdeeld over raadsfracties. Een raadsfractie bestaat uit 1 of meer raadsleden van dezelfde politieke partij.

Naast raadsleden zijn er ook raadsvolgers. Een raadsvolgers is geen lid van de gemeenteraad, maar staat wel op de kieslijst van hun partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Raadsvolgers ondersteunen de raadsleden en kunnen deelnemen aan een oriëntatie- of informatieavond (voorheen commissies) of een werkgroep.

Bekijk de raadsleden en raadsvolgers op rheden.bestuurlijkeinformatie.nl. U ziet hier ook de nevenfuncties van elk raadslid.