Anonieme brieven of klachten

Het komt soms voor dat inwoners anoniem willen blijven in hun communicatie met de gemeente. Hierbij kan het gaan om brieven aan de gemeente, klachten, als ook Woo-verzoeken. De gemeente heeft als uitgangspunt dat dit soort verzoeken niet in behandeling worden genomen.

Moet de gemeente dan niet reageren?

De overheid moet in principe altijd op brieven of klachten van inwoners reageren. Er zijn echter gevallen waarin overheden niet (inhoudelijk) hoeven te reageren. Bijvoorbeeld als een inwoner zelf in gebreke blijft en niet op de goede manier contact zoekt met een instantie. Ook inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid in de communicatie met de overheid.
Voorbeelden daarvan zijn anonieme of beledigende brieven, brieven die gaan over een blijvend meningsverschil waarbij geen nieuwe standpunten zijn te verwachten, kennisgevingen en verzoeken om al eerder verstrekte informatie of specificatie. Als een overheidsinstantie daar niet op reageert, is dat volgens de Nationale ombudsman gerechtvaardigd.