Episode 8: Didès Elspa Révellas in voetspoor Leonardo da Vinci

Terwijl het onderzoek naar de Latijnse brief van Didès Elspa Révellas nog in volle gang is, heeft het Historisch Centrum Gelderland een nieuw document vrijgegeven. Het gaat ditmaal om een perkament met enkele schetsen die doen denken aan een ruimtevoertuig. Ook staan er onbekende spreuken, formules en berekeningen op.

Hoewel het verband tussen de Latijnse brief en dit nieuwe document nog moet worden aangetoond, lijken beide documenten verband te houden met de mysterieuze verdwijning van Elspa Révellas in 1573.

De schetsen doen sterk denken aan de tekeningen van Leonardo da Vinci. Het is onbekend of Elspa Révellas van diens werk op de hoogte was.

Walter de Wit, betrokken bij het onderzoek, ziet overeenkomsten, maar ook grote verschillen: “Waar de schetsen van Da Vinci nog gaan over wieken en propellers om je door de lucht te verplaatsen, gaan de schetsen van Didès een grote stap verder. Het lijkt hier te gaan om het reizen door tijd en ruimte.” Hij vervolgt: “Natuurlijk zit ik in een bepaalde richting te denken, maar durf dat nog niet hardop uit te spreken. Maar als dat zo is, dan zou dat een revolutie betekenen in ons denken over de vroegmoderne tijd. En dan gaan we nog bijzonder spannende ontwikkelingen meemaken. Ik zie dan ook enorm uit naar wat het onderzoek ons nog verder zal vertellen. Ik kan niet wachten!”

Nu het onderzoek naar de kist en de documenten bijna is afgerond, zal het Historisch Centrum Gelderland eind juni een expositie organiseren. De gemeente Rheden vindt het belangrijk dat alle inwoners in de gelegenheid zijn deze unieke vondst met eigen ogen te zien. Informatie hierover volgt.

Bijschrift afbeelding: De gevonden schetsen uit 1573 die mogelijk verband houden met de mysterieuze verdwijning van Didès Elspa Révellas. (Bron: Historisch Centrum Gelderland)

Bijschrift afbeelding: De gevonden schetsen uit 1573 die mogelijk verband houden met de mysterieuze verdwijning van Didès Elspa Révellas. (Bron: Historisch Centrum Gelderland)