Keti Koti in Rheden

Rond de datum van 1 juli 2022 wordt er voor het eerst in Rheden aandacht besteed aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 / 1873.

Dit is naar aanleiding van een motie die vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen.

Afschaffing slavernij

Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag in Suriname om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent: ketenen verbroken. De officiële Keti Koti - dag is ieder jaar op 1 juli.

Vrijwilligers

Een aantal vrijwilligers in de gemeente Rheden heeft een werkgroep gevormd o.l.v. Marleen Noorland (Raadslid PvdA) om de viering rond de afschaffing van de slavernij in Rheden mogelijk te maken. Dit zijn Sonnia Ramdhani, Ansineke van Oosterom, Steven Strijk en Eduardo Luigi. Ook een aantal organisaties hebben zich bij de werkgroep aangesloten: Raad van Kerken Veluwezoom,  Cultuurbedrijf RIQQ, Bibliotheek Veluwezoom en de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal. Het gaat de werkgroep vooral om de bewustwording rond het koloniale verleden van Nederland en het respect voor ieders verleden.

Activiteiten

De werkgroep organiseert een Keti Koti - expositie, een lezing en een kranslegging.
 
De expositie vertelt waar Keti Koti vandaan komt, over de geschiedenis van de slavernij en over enkele sporen die daarvan in de gemeente Rheden zijn terug te vinden. Naast tekst en foto’s zijn er ook voorwerpen, boeken en kledingstukken te zien. Donderdag 9 juni opent de nieuwe wethouder voor kunst & cultuur, Paul Hofman, om 16 uur een expositie over Keti Koti in De Bundel in Dieren.
 
Naast de expositie organiseert de Werkgroep Keti Koti ook een lezing door Dr. Fatah-Black in de Dorpskerk in Rheden op donderdag 30 juni en een aansluitende kranslegging, samen met burgemeester Carol van Eert. De heer Fatah-Black is historicus en docent aan de Universiteit Leiden. Hij is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. 
Deze avond begint om 19 uur, is gratis toegankelijk en wordt afgesloten met een hapje en drankje. De werkgroep nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
 
Exposities over Keti Koti
  • De Bundel, Dieren van 9 tot 30 juni 2022 
  • Bibliotheek Velp van 1 juli tot 14 juli 2022
Beide exposities zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
 
Lezing Dr. Fatah-Black en kranslegging door de burgemeester
Donderdag 30 juni 2022
Aanvang: 19:00 uur. 
Locatie: Dorpskerk Rheden
 
Zowel de exposities als de lezing zijn vrij toegankelijk. U bent van harte welkom.