Subsidie toerisme en recreatie

Organiseert u een activiteit in deze gemeente die als doel heeft om bezoekers van buiten naar de gemeente Rheden te trekken? Dan komt uw activiteit misschien in aanmerking voor een Subsidie Toerisme en Recreatie.

Voorwaarden

  • De activiteit levert een bijdrage aan de uitstraling van de gemeente Rheden als toeristische gemeente. De activiteit heeft als doel bezoekers van buiten de gemeente te trekken.
  • De activiteit heeft een vernieuwend karakter en behoort niet tot de commerciële activiteiten van de aanvrager.
  • U kunt een subsidie aanvragen van maximaal € 5.000,00. Bij een subsidieaanvraag die hoger is dan € 5.000,00 beoordeelt het College van burgemeester en wethouders de aanvraag.
  • Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees voor meer informatie en voorwaarden de Subsidieregeling Toerisme en recreatie en de Algemene Subsidieverordening Rheden .

Aanvragen

U kunt de subsidie digitaal aanvragen