Veel gestelde vragen en antwoorden

De afsluitingen

Vraag: Welke wegen gaan er dicht voor auto’s en motoren?
Antwoord: Het verkeersbesluit voor de gedeeltelijke afsluitingen gaat over de Bovenallee en de Beekhuizenseweg

 • Bovenallee tussen Kluizenaarsweg en P Beekhuizen (Woodz)
 • Beekhuizenseweg tussen P Beekhuizen (Woodz) en Paviljoen Posbank
 • En Beekhuizensweg tussen Paviljoen Posbank en P Lappendeken

Het verkeersbesluit gaat ook over de permanente afsluiting (24/7) van Signaal Imbosch (weg naar brandtoren).

Vraag: Wanneer gelden de gedeeltelijke afsluitingen?
Antwoord: De afsluitingen gelden:

 • In de maanden juli en augustus (24/7)
 • In alle weekenden gedurende het hele jaar
 • Op alle feestdagen gedurende het hele jaar

Vraag: Voor wie gelden de afsluitingen?
Antwoord: De afsluitingen gelden voor auto’s en motoren.

Vraag: Mogen bromfietsen en speedpedelecs tijdens de afsluitingen wel het gebied in?
Antwoord: Nee, de afsluitingen gelden ook voor bromfietsen en speedpedels.

Vraag: Voor wie zijn wegen nog wel toegankelijk?
Antwoord: De afgesloten wegen zijn wel toegankelijk voor:

 • Bewoners van het gebied en hun bezoekers 
 • Hulpdiensten
 • Beheerders van wegen en natuur
 • Houders van een ontheffing

Vraag: Mogen mindervaliden het gebied nog in?
Antwoord: Voor mindervaliden gelden dezelfde regels als voor de overige verkeersdeelnemers, met uitzondering van de Parkeerplaats De Driesprong. Op deze parkeerplaats zijn 10 parkeerplaatsen voor mindervaliden beschikbaar. Deze zijn bereikbaar via de Schietbergseweg, zolang er parkeerplaatsen vrij zijn.

Vraag: Zijn de wegen in de avond toegankelijk?
Antwoord: Voor alle wegen in het gebied geldt dat deze altijd tussen zonsondergang en zonsopkomst zijn afgesloten.

Vraag: Gaan er later nog meer wegen dicht voor auto’s en motoren?
Antwoord: In het Masterplan Veluwezoom is afgesproken dat ook de Schaapsallee (vanaf P Plaghak) (Laag-Soeren) afgesloten wordt voor auto’s en motoren. De termijn waarop dit gebeurt, is nu nog niet bekend. Daarover neemt de gemeente later dit jaar een apart verkeersbesluit.

Parkeerplaatsen

Vraag: Welke parkeerplaatsen langs de Beekhuizenseweg / weg naar de brandtoren worden nu afgesloten?
Antwoord: Concreet gaan dicht: P Lange Weide, P De Bocht, P Zijpenberg, P Herikhuizerveld, P Bosrand, P Koepel De Kaap, P Rozendaalse Zand en P Brandtoren.

Vraag: Welke parkeerplaatsen blijven open aan de Beekhuizenseweg?
P Beekhuizen (gemeente), P Driesprong (alleen voor mensen met een invalidenkaart), P Paviljoen De Posbank, P Lappendeken. 

Vraag: Waarom gaan die parkeerplaatsen dicht?
Antwoord: Door de (gedeeltelijke) afsluiting van doorgaande wegen worden de genoemde parkeerplaatsen onbereikbaar. De afsluitingen moeten leiden tot minder auto’s en motoren in en door het Nationaal Park Veluwezoom. Hiermee wordt kwetsbare natuur beter beschermd en het draagt bij aan het herstel van de natuur. 

Vraag: Hoe worden de parkeerplaatsen afgesloten?
Antwoord: De parkeerplaatsen worden eerst met tijdelijke maatregelen afgesloten. 

Vraag: Is de parkeerplaats Elsberg nog bereikbaar?
Antwoord: Deze parkeerplaats is nog bereikbaar. In het Masterplan Veluwezoom is afgesproken dat ook de Schaapsallee (vanaf P Plaghak) (Laag-Soeren) wordt afgesloten voor auto’s en motoren. De termijn waarop dit gebeurt, is nu nog niet bekend. Daarover neemt de gemeente later dit jaar een apart verkeersbesluit.

Vraag: Wanneer komen er weer extra parkeerplaatsen?
Antwoord: Eind dit jaar komt het parkeerterrein bij het nieuwe gemeentehuis in De Steeg beschikbaar. Naar verwachting zullen in 2026 bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten nieuwe parkeerplaatsen gereed zijn.

Vraag: Wordt betaald parkeren ingevoerd?
Antwoord: Nee, betaald parkeren wordt nu nog niet ingevoerd. Op een later moment wordt betaald parkeren ingevoerd op 3 parkeerterreinen van Natuurmonumenten: Lappendeken, bij het Paviljoen Posbank en bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.

Vraag: Waarom gaan de kleine parkeerplaatsen van Natuurmonumenten al dicht terwijl de nieuwe parkeervoorziening op het manegeterrein nog niet klaar is?
Antwoord: Met de (gedeeltelijke) afsluiting van de doorgaande weg zijn deze parkeerplaatsen deels onbereikbaar. Hoe eerder ze worden afgesloten, hoe beter het is voor de natuur.

Ontheffingen

Vraag: Krijgen leveranciers ook een ontheffing?
Antwoord: Nee, maar zij zullen bij controle moeten kunnen aantonen dat zij op een van de adressen in het 
gebied moeten zijn.

Vraag: Kan ik een ontheffing krijgen?
Antwoord: Het antwoord daarop is over het algemeen nee. In principe geven we alleen ontheffingen uit aan:

 • Bewoners van het gebied en hun bezoekers/leveranciers
 • Natuurmonumenten
 • Enkele partijen die daarover afspraken hebben met de gemeente

Vraag: Ik heb nu een ontheffing, is die straks nog geldig?
Antwoord: Mensen die nu een ontheffing hebben, krijgen automatisch een nieuwe ontheffing van de gemeente. De oude ontheffing is dat niet meer geldig.

Vraag: Waarom gaan de wegen dicht?
Antwoord: Om het in het hart van het kwetsbare natuurgebied rustiger te maken qua gemotoriseerd verkeer/geparkeerde auto’s en om het prettiger te maken voor bezoekers (wandelaars, fietsers, ruiters). De maatregel maakt deel uit van wat in het Masterplan Veluwezoom is afgesproken, en heeft tot doel te komen tot een betere balans tussen natuur en mens.

Schietbergseweg

Vraag: Wat verandert er aan de Schietbergseweg?
Antwoord: De Schietbergseweg wordt weer helemaal tweerichtingsverkeer, zodat verkeer van en naar het Paviljoen Posbank kan rijden.

Vraag: Wordt het dan niet veel te druk op de Schietbergseweg?
Antwoord: De Schietbergseweg was tot een paar jaar geleden ook tweerichtingsverkeer. Ten opzichte van die situatie wordt de weg rustiger, omdat de Schietbergseweg tijdens de afsluitingen een doodlopende weg zal zijn. Alleen verkeer dat naar de parkeerplaatsen maakt nog gebruik van deze weg. Er is alleen  verkeer op de Schietbergseweg als er parkeerplaatsen vrij zijn. Als de parkeerplaatsen vol zijn, wordt het verkeer naar andere parkeerplaatsen verwezen. Dat gebeurt op de drukke momenten middels tekstkarren en verkeersregelaars in het gebied. Op termijn komt hiervoor een parkeerverwijssysteem.

Vraag: Is de Schietbergseweg na 1 juli toegankelijk voor bussen en vrachtauto’s?
Antwoord: Nee, vrachtauto’s en bussen mogen na 1 juli niet meer over de Schietbergseweg rijden. 

Vraag: Wat doet de gemeente om gevaarlijke situaties op de Schietbergseweg tegen te gaan?
Antwoord: De Schietbergseweg zal anders worden ingericht. De gemeente werkt samen met de omwonenden aan een plan voor de aanpassing van de weg. Het maken van een veilige weg staat hierbij voorop. Zodra alle besluiten met betrekking tot de afsluitingen onherroepelijk zijn, zal de inrichting van de Schietbergseweg worden aangepast. Wij hopen dat dat in 2025 kan gebeuren.

Diversen

Vraag: Wat doet de gemeente bij grote drukte?
Antwoord: De gemeente heeft in het gebied tekstkarren staan die de bezoekers naar de parkeerplaatsen verwijzen. Verkeersregelaars vangen de mensen op en verwijzen hen naar andere locaties als er geen parkeerplaatsen meer vrij zijn. Zij delen in dat geval ook flyers uit. Op de website www.posbank-parkeren.nl kunnen mensen zien waar alternatieve parkeerplaatsen liggen. Via deze site kan ook direct naar deze parkeerplaatsen worden genavigeerd.

Vraag: Waar kan men informatie vinden over alternatieve parkeerplaatsen?
Antwoord: Via www.posbank-parkeren.nl kan men alternatieven plekken vinden. Daarnaast is er een flyer beschikbaar. Deze liggen op verschillende plekken (servicebalies gemeenten, bezoekerscentrum, Peter Overstegen en de verkeersregelaars hebben de flyers bij zich

Vraag: Ik ben oud/slecht ter been. Kan ik nu helemaal niet meer op de Posbank komen?
Antwoord:

 • Het Paviljoen Posbank is altijd bereikbaar via de Schietbergseweg
 • Voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart is parkeerplaats De Driesprong (via de Schietbergseweg) bereikbaar
 • Buiten de maanden juli en augustus zijn de wegen doordeweekse dagen toegankelijk