Masterplan Veluwezoom

De Veluwezoom bij Rheden en Rozendaal heeft een grote recreatieve aantrekkingskracht. Met name de Posbank, met zijn bijzondere afwisseling van heide, bossen, landgoederen en heuvels, trekt ieder jaar grote hoeveelheden bezoekers. Deze bezoekersstromen brengen overlast met zich mee. De druk op de natuur neemt toe en de leefbaarheid voor omwonenden staat steeds meer onder druk.

Besluit gemeenteraden

De gemeenteraden van Rheden en Rozendaal hebben op dinsdag 28 juni en dinsdag 5  juli 2022 een historisch besluit over het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma genomen. Dit besluit houdt in dat de kern van het gebied tijdens alle weekenden, op feestdagen en in de maanden juli en augustus niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de plannen. Het plan wordt samen met Natuurmonumenten in verschillende deelprojecten verder uitgewerkt. De uitvoering van de plannen loopt naar verwachting tot 2029. 

Van plan naar uitvoering

Om van dit mooie gebied te kunnen blijven genieten is er samen met de gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten een plan voor de toekomst gemaakt met als doel te komen tot meer evenwicht tussen recreatie, natuur en omgeving in dit deel van de Veluwezoom. Samen met eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in dit gebied werken we dit plan in de deelprojecten verder uit. 

Communicatie en participatie

Gebiedstafel

Tijdens het maken van het Masterplan had de klankbordgroep een belangrijke rol. Na de afronding hiervan is deze klankbordgroep opgeheven en is er een gebiedstafel opgericht.. De gebiedstafel bestaat onder andere uit leden van de voormalige klankbordgroep. Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Gebiedstafel Masterplan Veluwezoom informeren wij de deelnemers op hoofdlijnen  over de voortgang van de uitvoering van het Masterplan Veluwezoom. Participatie in de deelprojecten van het Masterplan organiseren we op maat en vanuit de projecten zelf.

Meedenken over de verschillende deelprojecten

Voor de deelprojecten nodigen we de direct belanghebbenden uit om hierover mee te denken.   

Planning

 • Juni 2021: belangengroepen maken hun wensen en ideeën kenbaar
 • Juni/ juli 2021: bewoners geven hun mening via een online vragenlijst
 • Juli 2021: de klankbordgroep ontwikkelt 3 scenario’s (A, B en C)
 • Okt 2021: 19 insprekers reageren op de 3 scenario’s (in een gezamenlijke raadsvergadering van Rheden en Rozendaal)
 • Okt/ nov 2021: de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal kiezen niet voor A, B of C, maar komen met een eigen scenario D
 • Dec 2021 – feb 2022: Gemeente Rheden, Gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten werken het scenario D uit tot een principeplan
 • Feb 2022: de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal geven hun akkoord. Het ‘principeplan scenario D’ kan worden uitgewerkt
 • Feb – mei 2022: ‘het principeplan scenario D’ wordt verder uitgewerkt naar een Masterplan en Uitvoeringsprogramma
 • Juni – juli 2022: de gemeenteraden Rheden en Rozendaal nemen een besluit over het Masterplan en het Uitvoeringsprogramma
 • December 2022: de gemeente Rheden sluit een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten
 • Januari 2023: Start realisatie van de deelprojecten uit het Masterplan Veluwezoom

Informeren gemeenteraad

Meerdere keren per jaar informeren we de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal over de voortgang van de uitvoering van het Masterplan.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het Masterplan Veluwezoom kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden bekijken en mailen naar masterplanveluwezoom@rheden.nl