Masterplan Veluwezoom

De Veluwezoom bij Rheden en Rozendaal heeft een grote recreatieve aantrekkingskracht. Met name de Posbank, met zijn bijzondere afwisseling van heide, bossen, landgoederen en heuvels, trekt ieder jaar grote hoeveelheden bezoekers. Deze bezoekersstromen brengen overlast met zich mee. De druk op de natuur neemt toe en de leefbaarheid voor omwonenden staat steeds meer onder druk.

Van overlast naar plan voor de toekomst

Om van dit mooie gebied te kunnen blijven genieten hebben we samen met de gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten besloten een plan te maken voor de toekomst. Dit zogenaamde Masterplan Veluwezoom heeft als doel om te komen tot meer evenwicht tussen recreatie, natuur en omgeving in dit deel van de Veluwezoom. We maken dit plan samen met eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Zodat er een plan ontstaat waarvoor in de regio breed draagvlak bestaat.

Wat is er al gedaan? En wat gaat nog komen?

Bekijk de inforgraphic (PDF, 1,3 MB) 

  • Juni 2021: belangengroepen maken hun wensen en ideeën kenbaar
  • Juni / juli 2021: bewoners geven hun mening via een online vragenlijst
  • Juli 2021: de klankbordgroep ontwikkelt 3 scenario’s (A, B en C)
  • Okt 2021: 19 insprekers reageren op de 3 scenario’s (in een gezamenlijke raadsvergadering van Rheden en Rozendaal)
  • Okt / nov 2021: de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal kiezen niet voor A, B of C, maar komen met een eigen scenario D
  • Dec 2021 – feb 2022: Gemeente Rheden, Gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten werken het scenario D uit tot een principeplan
  • Feb 2022: de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal geven hun akkoord. Het ‘principeplan scenario D’ kan worden uitgewerkt
  • Feb – mei 2022: ‘het principeplan scenario D’ wordt verder uitgewerkt naar een Masterplan en Uitvoeringsprogramma
  • Juni – juli 2022: de gemeenteraden Rheden en Rozendaal nemen een besluit over het Masterplan en het Uitvoeringsprogramma

Besluit gemeenteraden

De gemeenteraad van Rheden heeft op dinsdag 28 juni 2022 een historisch besluit over het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma  genomen. Dit besluit houdt in dat de kern van het gebied tijdens alle weekenden, op feestdagen en in de maanden juli en augustus niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de plannen. 

Op dinsdag 5 juli 2022 nam de gemeenteraad van Rozendaal een besluit over het Masterplan. Zij stemden in met de afsluiting van het gebied voor gemotoriseerd verkeer tijdens de weekenden en feestdagen van 1 april tot en met 31 oktober. De komende tijd gaan de gemeenten en Natuurmonumenten aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen en de voorbereiding van de uitvoering. Dan worden ook afspraken gemaakt hoe moet worden omgegaan met de verschillende besluiten over de periode van afsluiting. De uitvoering van de plannen loopt naar verwachting tot 2029. De wegen in het gebied zullen in heel 2022 nog voor iedereen toegankelijk blijven.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het Masterplan Veluwezoom kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden bekijken en mailen naar masterplanveluwezoom@rheden.nl

Meer informatie