Verschillende deelprojecten

Hieronder staan alle deelprojecten uit het Uitvoeringsprogramma beschreven:

Natuur: bescherming, beleving en ontwikkeling

 • Natuurinclusief ontwerpen

Ontvangstlocatie: Bezoekerscentrum en Herstelplan Heuven

 • Bezoekersmanagement / transferium
 • Centrum Landgoed Heuven
 • Herstelplan Heuven
 • Ontwikkelen met aandacht voor natuur
 • Afsluiten kleine parkeerplaatsen

Station: inrichting, omgeving en verbinding ontvangstlocatie

 • Stationsaanpassing
 • Herinrichting Arnhemsestraatweg
 • Naamswijziging station Rheden

Regionale spreiding bezoekersstromen en ondersteuning lokale economie

 • Belevingsroutes
 • Digitale oplossing spreiding bezoekers
 • Informatievoorzeining annex rustpunt wandelaars
 • Informatievoorziening
 • Voetgangersbewegwijzering

Minder en veilig verkeer in de natuur

 • Weren gemotoriseerd verkeer Posbankgebied
 • Parkeren aan de randen
 • Categorisering en inrichting van wegen
 • Welkom toegangsbeleid
 • Quick wins verkeersveiligheid
 • Stimuleren duurzaam vervoer

Optimalisatie gebruik parkeerplaatsen

 • Upgrade bewegwijzering
 • (dynamische) parkeerroutering

Monitoring verkeer en natuur

 • Meet- en motoriseringsplan verkeer
 • Monitorisering natuur