College van B en W

  • College van burgemeester en wethouders

    Het dagelijks bestuur van de gemeente Rheden bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die de schakel vormt tussen het college en de ambtelijke organisatie.

  • Activiteiten college

    Een overzicht van een aantal activiteiten van de leden van het college van B en W.

  • Notulen, besluiten B en W

    Eens per week vergadert het college B en W. Bekijk de notulen en besluiten van de afgelopen vergaderingen.