Wet open overheid (Woo)

Informatieverzoeken en verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) 

We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. U heeft recht op informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Wilt u informatie inzien? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek bij ons indienen.

Informatieverzoek

Als u informatie wilt opvragen is de Woo-contactpersoon uw eerste aanspreekpunt. U kunt een informatieverzoek doen voor documenten die al openbaar horen te zijn, maar die u niet (meer) kunt vinden. U kunt ook een informatieverzoek indienen voor informatie die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een zienswijze- of bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar, maar de Woo-contactpersoon stuurt u waar dat kan de documenten toe of legt uit waar de informatie online is te vinden. Wilt u informatie bij ons opvragen over een bepaald beleid of de uitvoering daarvan, stuur dan een e-mail naar: contactpersoon.woo@rheden.nl. Vermeld in dan als onderwerp: ‘informatieverzoek’.

Woo-verzoek

Bij een Woo-verzoek vraagt u ons specifieke publieke informatie, neergelegd in documenten, openbaar te maken. U kunt een Woo-verzoek op 3 manieren bij ons indienen:

 1. Via het online formulier
 2. Schriftelijk, naar:
Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Vermeld op de envelop dat het gaat om een Woo-verzoek.

3. Mondeling, aan een van onze balies.

Woo-verzoeken die niet online, schriftelijk of mondeling zijn ingediend nemen we niet in behandeling.

Benodigde informatie

Als u bij ons een Woo-verzoek indient, willen we graag het volgende van u weten:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van deze gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De publieke informatie die u vraagt moet in documenten zijn vastgelegd.
 • Uw contactgegevens.
 • Aan wie u het verzoek doet:
  • Burgemeester
  • College van B&W
  • Gemeenteraad
  • Heffingsambtenaar

U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Maar, deze informatie kan ons wel helpen om u beter van dienst te zijn.

Kosten    

Het in behandeling nemen van een Woo-verzoek kost niets. We brengen wel kosten in rekening voor het verstrekken van kopieën in het kader van het Woo-verzoek. In uw verzoek kunt u daarom aangeven wat u maximaal aan kosteN wilt betalen.

Vervolg

De beslissing op een Woo-verzoek nemen we binnen 4 weken nadat het verzoek is gedaan. Deze termijn kunnen we met 4 weken verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk en gemotiveerd aan u weten voordat de eerste termijn is verstreken. De beslissing op het Woo-verzoek sturen we u in beginsel per post toe.

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Contactpersoon Wet open Overheid

Iedereen heeft recht op dezelfde informatie en in gelijke mate. Voor (verdiepende) vragen over informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Wet Open Overheid.  Dit e-mailadres van de Woo-contactpersoon niet gebruiken voor het doen van een Woo-verzoek. Verzoeken die op dit e-mailadres worden verstuurd nemen wij niet in behandeling. 

Woo publicaties

De gemeente Rheden publiceert informatieverzoeken die zjn binnengekomen op basis van de Woo.