Wet open overheid (Woo)

We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, kunt u een Woo-verzoek indienen. U vraagt ons dan om specifieke publieke informatie, neergelegd in documenten, openbaar te maken.

Indienen Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek op 3 manieren bij ons indienen:

 1. Via het online formulier
 2. Schriftelijk, naar:
Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Vermeld op de envelop dat het gaat om een Woo-verzoek.

3. Mondeling, aan 1 van onze balies.

Woo-verzoeken die niet online, schriftelijk of mondeling zijn ingediend nemen we niet in behandeling.

Benodigde informatie

Als u bij ons een Woo-verzoek indient, willen we graag het volgende van u weten:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van deze gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De publieke informatie die u vraagt moet in documenten zijn vastgelegd.
 • Uw contactgegevens.
 • Aan wie u het verzoek doet:
  • Burgemeester
  • College van B&W
  • Gemeenteraad
  • Heffingsambtenaar

U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Maar, deze informatie kan ons wel helpen om u beter van dienst te zijn.

Kosten    

Het in behandeling nemen van een Woo-verzoek kost niets. We brengen wel kosten in rekening voor het verstrekken van kopieën in het kader van het Woo-verzoek. In uw verzoek kunt u daarom aangeven wat u maximaal aan kosteN wilt betalen.

Vervolg

De beslissing op een Woo-verzoek nemen we binnen 4 weken nadat het verzoek is gedaan. Deze termijn kunnen we met 4 weken verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk en gemotiveerd aan u weten voordat de eerste termijn is verstreken. De beslissing op het Woo-verzoek sturen we u in beginsel per post toe.

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Contactpersoon Wet open Overheid

Iedereen heeft recht op dezelfde informatie en in gelijke mate. Voor (verdiepende) vragen over informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Wet Open Overheid.  Dit e-mailadres van de Woo-contactpersoon niet gebruiken voor het doen van een Woo-verzoek. Verzoeken die op dit e-mailadres worden verstuurd nemen wij niet in behandeling. 

Woo publicaties

De gemeente Rheden publiceert informatieverzoeken die zjn binnengekomen op basis van de Woo.