College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente Rheden bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die de schakel vormt tussen het college en de ambtelijke organisatie.

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Het college van Rheden bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De burgemeester en iedere wethouder hebben hun eigen taakgebied (portefeuille). Het college werkt nauw samen met de gemeentesecretaris. Zij staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie.

Collegeleden

Bekijk het overzicht van collegeleden. In het overzicht staan ook de portefeuilles en nevenfuncties.

In gesprek met college van B&W

Wilt u iets met de burgemeester of een wethouder bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Vul hiervoor het online aanvraagformulier in.  

Flitsbezoek

Verenigingen, bedrijven, instellingen en groepen inwoners kunnen het flitsbezoek inzetten om het college van B&W kennis te laten maken met een innovatief idee, een boeiende activiteit of een interessant netwerk. Of om een nieuwe situatie onder de aandacht te brengen. 

Wilt u het college uitnodigen voor een flitsbezoek, neem dan contact op met bestuurssecretariaat.

Coalitieakkoord 'Groener, socialer, dichterbij'

Het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026 heeft als titel ‘Groener, socialer, dichterbij’ (PDF 15,9 MB). Het coalitieakkoord bevat onze ambities voor de komende bestuursperiode onder het motto 'Groener, socialer en dichterbij'. Groener: wij willen onze samenleving verder verduurzamen met aandacht voor klimaat en natuur. Socialer: wij willen het welzijn van onze inwoners vergroten en geven ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht kunnen. Dichterbij: het realiseren van onze ambities doen wij samen met onze inwoners.

De betrokkenheid van inwoners, via bijvoorbeeld het burgerberaad, vinden wij van groot belang voor gedragen en effectieve maatregelen. Wij gaan meer inzetten op inwonersparticipatie.