College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente Rheden bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die de schakel vormt tussen het college en de ambtelijke organisatie.

Burgemeester en wethouders hebben ieder een eigen werkterrein maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale beleid. U kunt het college op het gemeentehuis bereiken via het bestuurssecretariaat.

Collegeleden

Bekijk het overzicht van collegeleden. In het overzicht staan ook de portefeuilles en nevenfuncties.

In gesprek met burgemeester en wethouders

Wilt u iets met de burgemeester of een wethouder bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat door het online aanvraagformulier in te vullen. Wij kijken wie er het beste bij het gesprek aanwezig kunnen zijn en of er nog extra informatie nodig is. Soms is het sneller en efficiënter dat u (eerst) in gesprek gaat met een medewerker van onze organisatie. Wij nemen contact met u op om dit af te stemmen en zo nodig een afspraak in te plannen.

Flitsbezoek

Verenigingen, bedrijven, instellingen en groepen inwoners kunnen het flitsbezoek inzetten om burgemeester en wethouders kennis te laten maken met een innovatief idee, een boeiende activiteit of een interessant netwerk. Of om een nieuwe situatie voor het voetlicht te brengen. Als rode draad geldt, dat het gespreksonderwerp voor het gehele college interessant is. En dat het nuttig is om er met elkaar over in gesprek te gaan.

Wilt u het college uitnodigen voor een flitsbezoek, neem dan contact op met bestuurssecretariaat.

Coalitieakkoord 'Groener, socialer, dichterbij'

Het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026 heeft als titel ‘Groener, socialer, dichterbij’ (PDF 15,9 MB). Het coalitieakkoord bevat onze ambities voor de komende bestuursperiode onder het motto 'Groener, socialer en dichterbij'. Groener: wij willen onze samenleving verder verduurzamen met aandacht voor klimaat en natuur. Socialer: wij willen het welzijn van onze inwoners vergroten en geven ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht kunnen. Dichterbij: het realiseren van onze ambities doen wij samen met onze inwoners.

De betrokkenheid van inwoners, via bijvoorbeeld het burgerberaad, vinden wij van groot belang voor gedragen en effectieve maatregelen. Wij gaan meer inzetten op inwonersparticipatie.