College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente Rheden bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die de schakel vormt tussen het college en de ambtelijke organisatie.

Burgemeester en wethouders hebben ieder een eigen werkterrein maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale beleid. U kunt het college op het gemeentehuis bereiken via het bestuurssecretariaat, (026) 49 76 911.

In gesprek met burgemeester en wethouders

Wilt u iets met de burgemeester of een wethouder bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat door het online aanvraagformulier in te vullen. Wij kijken wie er het beste bij het gesprek aanwezig kunnen zijn en of er nog extra informatie nodig is. Soms is het sneller en efficiënter dat u (eerst) in gesprek gaat met een medewerker van onze organisatie. Wij nemen contact met u op om dit af te stemmen en zo nodig een afspraak in te plannen.

Flitsbezoek

Verenigingen, bedrijven, instellingen en groepen inwoners kunnen het flitsbezoek inzetten om burgemeester en wethouders kennis te laten maken met een innovatief idee, een boeiende activiteit of een interessant netwerk. Of om een nieuwe situatie voor het voetlicht te brengen. Als rode draad geldt, dat het gespreksonderwerp voor het gehele college interessant is. En dat het nuttig is om er met elkaar over in gesprek te gaan.

Wilt u het college uitnodigen voor een flitsbezoek, neem dan contact op met bestuurssecretariaat via (026) 49 76 911.

Coalitieakkoord 'Rheden geeft Energie'

Het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 heeft als titel ‘Rheden geeft Energie’ (PDF 457 KB). Het akkoord geeft richting aan onze koers voor de komende 4 jaar. Een koers die energie vraagt van de gemeente om opgaven aan te pakken op gebieden als werk, duurzaamheid, wonen en jeugd.

De infographic Rheden geeft energie (PDF, 1,7 MB) laat in 1 oogopslag zien wat de globale plannen zijn. Via onder andere brieven, mail en Facebook gaven inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen tips & adviezen mee (PDF, 259 kB) voor het  coalitieakkoord.

College-agenda 2018-2022

Het college heeft de ambities en doelen van het coalitieakkoord vertaald in de “College-agenda 2018-2022“ (PDF, 11,1 MB). Hierin staat wat het college de komende 4 jaar precies gaat doen.

Nevenfuncties

Bekijk het overzicht met de nevenfuncties van het college en de gemeenteraad (PDF, 215 kB).

Overzicht collegeleden

overzicht collegeleden

Collegelid

Details

Burgemeester
Carol van Eert

Burgemeester Carol van Eert

c.vaneert@rheden.nl

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, (inter)Nationale betrekkingen, Regionale samenwerking (niet portefeuillegebonden), Promotie & Communicatie, Burger- en overheidsparticipatie, Evenementen, IedereenGelijk, Verkiezingen

Wethouder
Ronald Haverkamp

Wethouder Ronald Haverkamp

r.haverkamp@rheden.nl

1e locoburgemeester

Portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid, Re-integratie (geen inkomen), Onderwijs, Ruimtelijke ordening (incl. vergunningverlening en toezicht), Grondbeleid, Triple Helix, Recreatie en Toerisme, Project interne huisvesting.
Dorpswethouder Rheden

Politieke partij: VVD

Wethouder
Marc Budel

Wethouder Marc Budel

m.budel@rheden.nl

Portefeuille: Jeugd, Sport, Cultuur (waaronder erfgoed), Natuur en Landschap, Infra (waaronder riool), Dienstverlening
Dorpswethouder Laag-Soeren, Spankeren, Ellecom en De Steeg

Politieke partij: CDA

Wethouder
Gea Hofstede

Wethouder Gea Hofstede

g.hofstede@rheden.nl

Portefeuille: Armoede, Inkomen, WMO, Schuldhulpverlening, Beschermd wonen, Wonen, Volksgezondheid, Begraven, HRM-bedrijfsvoering, Mobiliteit
Dorpswethouder Velp

Politieke partij: PvdA

Wethouder
Dorus Klomberg
Wethouder Dorus Klomberg

d.klomberg@rheden.nl

Portefeuille: Duurzame energie, Klimaat, Circulaire economie, Schoonwater, Afval, Milieu, Handhaving, Bedrijfsvoering en Financiën (excl. HRM en Project interne huisvesting), Vastgoed, Project Traverse
Dorpswethouder Dieren

Politieke partij: D66

Gemeentesecretaris
Nadja Renkema-Holstein

Nadja Renkema-Holstein

n.renkema@rheden.nl