Register van ontvangen geschenken 2022 - 2026

Ons college is onafhankelijk. Daarom nemen zij geen geschenken of diensten aan die hun onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden. Geschenken van meer dan €50,- worden eigendom van de gemeente. Tenzij deze worden teruggestuurd. Wij publiceren informatie over deze geschenken in dit register. Geschenken van minder dan €50,- kan het college houden. Deze komen ook niet in dit register.

Ook als de onafhankelijkheid niet in geding komt, weigeren de leden van het college geschenken, faciliteiten of diensten in beginsel. Alleen voor geschenken geldt dat als het redelijkerwijs niet mogelijk is dit te weigeren, bijvoorbeeld als het de schenker krenkt of weigeren praktisch niet mogelijk is, het collegelid het geschenk kan aannemen.

Geschenken met een waarde van meer dan € 50 worden eigendom van de gemeente. In verband met het waarborgen van de onafhankelijkheid wordt er bovendien informatie over deze geschenken middels een register openbaar gemaakt. Als de waarde van een geschenk € 50 of minder is, kunnen de leden van het college het geschenk houden. Deze geschenken vallen ook buiten de registratie.

De hier gepubliceerde geschenken zijn conform de gedragscode in handen gesteld van de gemeentesecretaris.

Ontvangen door Geschenk
Carol van Eert

Gratis graf voor op de dierenbegraafplaats
Aangenomen, maar wordt geen gebruik van gemaakt