Hoe werkt de gemeente Rheden

De gemeentelijke organisatie bestaat 3 afdelingen, een concerncontroller en bestuur- en directieadvies.

De afdelingen bestaan uit in totaal 14 vakgroepen. Deze vakgroepen hebben expertise op een specifiek terrein, zoals vergunningen, veiligheid, sport, jeugd of verkeer. Zij werken beleid uit tot kaders waarbinnen het uitvoerende werk gedaan wordt. Ook bieden zij directe ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

Organigram afbeelding 2022

Contactpersoon Wet open Overheid

Iedereen heeft recht op dezelfde informatie en in gelijke mate. Voor (verdiepende) vragen over informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Wet Open Overheid.