Notulen, besluiten B en W

Eens per week vergadert het college B en W. Bekijk de notulen en besluiten van de afgelopen vergaderingen.

Notulen Collegevergadering 2020 - 2021

Eens per week vergadert het college B en W. Bekijk de notulen (besluitenlijst & lijst uitgecirculeerde stukken) van de afgelopen vergaderingen:

Besluiten B en W

Besluitstukken van het college B en W staan op rheden.bestuurlijkeinformatie.nl.