Notulen, besluiten B en W

Eens per week vergadert het college B en W. Bekijk de notulen en besluiten van de afgelopen vergaderingen.

Besluiten B en W

Besluitstukken van het college B en W staan op iBabs-online.