Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade geleden en vindt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

Schriftelijk

Een schadeclaim kunt u digitaal of schriftelijk bij ons indienen.

Digitaal indienen schadeclaim

Schriftelijk dient u uw claim in bij het College van Burgemeester en Wethouders:

Gemeente Rheden
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Benodigde informatie

Bij uw schadeclaim is het belangrijk dat u ons zoveel mogelijk informatie geeft, zodat wij uw claim goed kunnen beoordelen. U levert in ieder geval de volgende gegevens aan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Een uitgebreide beschrijving van de schade en de oorzaak van de schade. Vermeld daarbij ook de locatie, datum en het tijdstip waarop de schade is ontstaan.
  • Een bewijs van de schade (bijvoorbeeld een rekening van de reparatie).
  • Een uitgebreide motivatie waarin u beschrijft waarom de gemeente verantwoordelijk is voor de schade.

Indien mogelijk levert u ook aan:

  • Een afschrift van het politierapport.
  • Foto’s van de geleden schade.
  • Schriftelijke getuigenverklaring(en).

Wat gebeurt er met uw schadeclaim?

Als u een claim bij ons indient, krijgt u een ontvangstbevestiging van ons of van de verzekeraar. Hebben wij uw schadeclaim afgewezen of bent u het niet eens met de vergoeding, dan kunt u bezwaar indienen.