Financiën en jaarverslagen

Overzicht van financiële jaarverslagen, jaarrekeningen en burgerjaarverslagen. Maar ook statistische gegevens over inwonersaantallen en samenstelling van de gemeente Rheden.

De programmabegroting geeft informatie over de plannen van het college en de raad. In de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen. Meer bestuurlijke informatie van de gemeente vindt u op de website van de gemeenteraad www.rheden.nl/gemeenteraad.

Programmabegroting 2024 - 2027

Bekijk de programmabegroting 2024 - 2027

Bekijk de programmabegroting 2024 - 2027 (PDF, 2,6 MB)

Bekijk de programmabegroting 2024 in 1 oogopslag (PDF, 1 MB)

Of bekijk de digitaal toegankelijke programmabegroting voor 2024.

Programmabegrotingen vorige jaren