Bezwaar maken

Is er een besluit genomen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitkomst van uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen.

Gemeentelijke belastingen, WOZ en leges

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen, aanslag WOZ of legesaanslag? Lees dan hoe u online uw bezwaar kunt indienen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit dat door ons is genomen, dan kunt u bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen of in de publicatie. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders, maar het kan ook de gemeenteraad of de burgemeester zijn.

Schriftelijk indienen

Een bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Vermeld op uw bezwaar:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (binnen 6 weken na het besluit)
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Bij uw bezwaar voegt u een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Uw bezwaarschrift stuur u per post naar ons toe:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

 

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

In de meeste gevallen wordt uw bezwaar in behandeling genomen door de commissie bezwaarschriften. Leden van deze commissie zijn onafhankelijk. Zij nodigen u uit voor een hoorzitting in het gemeentehuis. Naar aanleiding van uw bezwaar en de hoorzitting, geeft de commissie bezwaarschriften een advies aan het bestuursorgaan (college, gemeenteraad of burgemeester) die de beslissing heeft genomen. Het bestuursorgaan neemt uiteindelijk een besluit over uw bezwaar, dat heet een ‘beslissing op bezwaar’. Deze beslissing hoeft niet overeen te komen met het advies van de commissie bezwaarschriften.

Hoorzittingen

De hoorzittingen van de Sociale Kamer zijn besloten en kunnen niet door belangstellenden worden bijgewoond. Het gaat dan om bezwaarschriften die zijn ingediend binnen de Sociale wetgeving zoals de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Schuldhulpverlening. De hoorzittingen van de Algemene Kamer zijn openbaar. De hoorzittingen van de Algemene Kamer zijn op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. In 2023 zijn de zittingen gepland op:

 • 24 januari 2023
 • 28 februari 2023
 • 21 maart 2023
 • 18 april 2023
 • 23 mei 2023
 • 20 juni 2023
 • 11 juli 2023
 • 19 september 2023
 • 24 oktober 2023
 • 21 november 2023
 • 19 december 2023

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften om te vragen of de zitting doorgaat en wat de tijden zijn van de verschillende zaken. 

Besluit tegenhouden

Met het indienen van een bezwaar, houdt u het besluit niet tegen. Wilt u het besluit tegen houden, dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Als u de rechter vraagt om een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten, dit bedrag ligt in 2023 tussen de € 49,00 en € 360,00. Een compleet overzicht staat op de website van rechtspraak.