Huishoudboekje 2024

Inkomsten

Hieronder ziet u de begroting van de gemeente Rheden voor 2024. Welke inkomsten heeft de gemeente en waar geeft ze het geld aan uit? De grootste inkomsnenpost is de rijksbijdrage. De gemeentelijke belastingen voor inwoners bestaan uit OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB wordt met 12% verhoogd, de afvalstoffenheffing met 10% verlaagd en rioolheffing met 5% verhoogd.

Waar komt het geld vandaan?

 • Rijksbijdrage: totaal € 99,8 mln
 • Gemeentelijke belastingen: totaal € 23,0 mln
 • Rijksbijdrage bijstand: totaal € 16,4 mln
 • Overige inkomsten: totaal € 13,8 mln
Lokale lasten (gemiddeld per huishouden)*
Soort lasten Meerpersoons met eigen woning* Meerpersoons met huurwoning*
Afval € 272 € 272
Riool € 207 € 133
OZB € 371 € 0
Totaal € 847 € 402

Totaal bij een gemiddelde WOZ-waarde van € 351.600

Uitgaven

Welke inkomsten heeft de gemeente en waar is het geld voor bestemd?

Samenleving

 • Financiële bestaanszekerheid
 • Vitaal en gezond
 • Sociale basis 2.2

Totaal: € 89,7 mln

Uitgelicht: Goed vestingsklimaat voor bedrijven o.a. herinrichtingsplan voor winkelgebied Velp. Versterking sociale basis, waaronder sport en cultuur, om jeugdzorg dichterbij de omgeving van het kind te organiseren. Tegengaan van armoede en aandacht voor energiearmoede en schulhulpverlening. Verduurzaming van woningen, openbare ruimte, instroom in Stenfert en Dieren.

Leefomgeving

 • Energie- en warmtetransitie
 • Vernieuwing omgevingsbeleid
 • Wonen
 • Economische ontwikkeling
 • Circulaire economie
 • Biodiversiteit
 • Erfgoed en landschap
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
 • Mobiliteit en infra 2.3

Totaal: € 30,3 mln

Uitgelicht: Klimaataanpak: energie- en warmtetransitie met als uitgangspunt de uitkomsten van het burgerberaad. Beschermen en versterken van natuur en landschap. Maatregelen voor klimaatadaptie om hittestress en wateroverlast te verminderen.

Bestuur en organisatie

 • Dienstverlening
 • Kansgeleidheid en inclusie
 • inwonersparticipatie
 • Regionale samenwerking en internationale betrekkingen
 • Vastgoedportefeuille
 • Integrale veiligheid
 • Professionalisering organisatie

Totaal: € 31,8 mln

Uitgelicht: De verdergaande digitale ontwikkeling vraagt uitbreiding van de digitale dienstverlening door de gemeente, zoals het digitaal aanvragen en/of verstrekken van documenten. Vastgoed veerduurzamen is noodzakelijk en we maken meer werk van verschillende vormen van participatie.

Totaal inkomsten en uitgaven

 • Totaal inkomsten: € 153 mln
 • Totaal uitgaven: € 151,8 mln