Overzicht collegeleden

Op deze pagina vindt u de collegeleden van de gemeente Rheden. Wilt u iets met de burgemeester of een wethouder bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Op de pagina College van burgemeester en wethouders leest u hoe dat werkt.

Burgemeester Carol van Eert

E-mail: c.vaneert@rheden.nl

Carol van Eert 2022Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • (inter)Nationale betrekkingen
 • Regionale samenwerking (niet portefeuille gebonden)
 • Promotie & Communicatie
 • Coördinatie vluchtelingen

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Stichting Brandweeropleidingen Gelderland – Overijssel (onbetaald)
 • Lid VNG Commissie Europa en Internationaal (onbetaald)
 • Lid Raad van Commissarissen van LeisureLands BV (betaald)
 • Lid van The Economic Board Arnhem Nijmegen (onbetaald)
 • Voorzitter Bestuurlijk Kernteam Verstedelijkingsstrategie Regio Arnhem Nijmegen - Foodvalley (onbetaald)
 • Bestuurlijk trekker Groene Groeiregio (Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen) (onbetaald)
 • Lid van het bestuur Stichting KOB/BOB Bouwopleidingen Nederland (vergadervergoeding)

Wethouder Paul Hofman

E-mail: p.hofman@rheden.nl

Paul Hofman 2022Portefeuille

 • Omgevingswet/Ruimtelijke Ordening
 • Vergunningverlening & Toezicht
 • Natuur, Landschap & Biodiversiteit 
 • Milieu en Klimaatmitigatie
 • Cultuur, Kunst, Cultuurhistorie & Erfgoed
 • Dorpswethouder De Steeg, Ellecom, Spankeren, Laag-Soeren

Nevenfuncties

 • Lid VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (onbetaald)
 • Lid Stuurgroep Gelders Ondergrond Overleg (onbetaald)
 • Bestuurslid Koninklijk NVRD (onbetaald)

Wethouder Dorus Klomberg 

E-mail: d.klomberg@rheden.nl

Dorus Klomberg 2022Portefeuille

 • Financiën & Bedrijfsvoering
 • Klimaatadaptatie, water & riolering
 • Openbare ruimte & groen
 • Inwonerparticipatie & dienstverlening
 • Duurzaam maatschappelijk vastgoed
 • Inclusieagenda
 • Handhaving
 • Dorpswethouder Dieren

Nevenfuncties

 • MGR Sociaal Domein, lid van Algemeen bestuur & Dagelijks bestuur (onbetaald)
 • Voorzitter bestuur De Connectie (onbetaald)
 • Lid bestuur Stichting Marcandi (onbetaald)
 • Penningmeester Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (OVA) (onbetaald)
 • Penningmeester Stichting Monumentenwacht Gelderland (onbetaald)
 • Voorzitter VVE Arnhemsestraatweg 89-99 (onbetaald)
 • Lid van Raad van Toezicht Veilig Thuis (onbetaald)

Wethouder Gea Hofstede

E-mail: g.hofstede@rheden.nl

Gea Hofstede 2022Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Wmo
 • Werk & Inkomen, Armoedebestrijding & schuldhulpverlening
 • Volksgezondheid
 • Duurzame mobiliteit 
 • Professionalisering & Human Resources 
 • Begraafplaatsen
 • Dorpswethouder Rheden

Nevenfuncties

 • Voorzitter PFO Wonen (onbetaald)
 • Lid bestuurlijk overleg Veilig Thuis (onbetaald)
 • Lid bestuurlijk overleg Publieke Gezondheid (onbetaald)
 • Lid PFO Zorg en bestuurscommissie Inkopen (onbetaald)
 • Waarnemend lid College voor Arbeidszaken VNG (onbetaald)

Wethouder Ronald ter Hoeven

E-mail: r.terhoeven@rheden.nl

Ronald ter Hoeven 2022Portefeuille

 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs, Bibliotheek
 • Recreatie & Toerisme
 • Economie & Grondstoffen
 • Rheden Promotie
 • Dorpswethouder Velp 

Nevenfuncties

 • Lid bestuur Dutch Don’t Drown Foundation (onbetaald)
 • Lid VeluweBoard van de VeluweAlliantie (onbetaald)
 • Speerpuntcoördinator “Stimuleren ondernemerschap MKB” van de Groene Metropool Regio

Gemeentesecretaris Nadja Renkema-Holstein

E-mail: n.renkema@rheden.nl

Nadja Renkema- Holstein 2022

Nevenfuncties

 • Ambassadeur/adviseur “move the brain” revalidatiecentrum voor niet aangeboren hersenletsel (onbetaald)
 • Voorzitter Harry Hamstra Cup, amateurvoetbal toernooi tweede/derde divisie t.b.v. Stichting vrienden Meander Medisch Centrum (Oncologie) (onbetaald)
 • Eigenaar van N. Holstein Holding bv (onbetaald)
 • Pet bv (aandeelhouder) (onbetaald)