Overzicht collegeleden

Op deze pagina vindt u de collegeleden van de gemeente Rheden. Wilt u iets met de burgemeester of een wethouder bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Op de pagina College van burgemeester en wethouders leest u hoe dat werkt.

Burgemeester Carol van Eert

E-mail: c.vaneert@rheden.nl

Portretfoto Burgemeester Carol van EertPortefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • (inter)Nationale betrekkingen
 • Regionale samenwerking (niet portefeuillegebonden)
 • Promotie & Communicatie
 • Burger- en overheidsparticipatie
 • Evenementen
 • IedereenGelijk
 • Verkiezingen

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Stichting Brandweeropleidingen Gelderland – Overijssel (onbetaald)
 • Voorzitter Bestuurlijke Regiegroep Meldkamer Oost-Nederland (onbetaald)
 • Lid VNG Commissie Europa en Internationaal (onbetaald)
 • Lid Raad van Commissarissen van LeisureLands BV (betaald).
 • Lid van The Economic Board Arnhem Nijmegen Foodvalley (onbetaald)
 • Lid Stuurgroep Gelders Ondergrond Overleg bij GOO (onbetaald)
 • Voorzitter Bestuurlijk Kernteam Verstedelijkingsstrategie Regio Arnhem Nijmegen - Foodvalley (onbezoldigd)

Wethouder Ronald Haverkamp (VVD)

E-mail: r.haverkamp@rheden.nl

Portretfoto Wethouder Ronald Haverkamp1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Re-integratie (geen inkomen)
 • Onderwijs
 • Ruimtelijke ordening (incl. vergunningverlening en toezicht)
 • Grondbeleid
 • Triple Helix
 • Recreatie en Toerisme
 • Project interne huisvesting
 • Dorpswethouder Rheden

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht Veilig Thuis (onbetaald)
 • Voorzitter GR Presikhaafbedragen (DB en AB) (onbetaald)
 • Voorzitter RPO (Regionaal Portefeuille Overleg Participatiewet) (onbetaald)
 • Lid bestuur Regionaal Werkbedrijf (onbetaald)
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Arnhem Nijmegen (onbetaald)
 • Lid PFO Economische Zaken (onbetaald)
 • Lid module WSP MGR (onbetaald)
 • Lid Module GRO MGR (onbetaald)
 • Lid stuurgroep Rivierklimaatpark (onbetaald)
 • Bestuur R&T Zuid-Veluwe (onbetaald)
 • Voorzitter VVE Velpsche Veste V. (onbetaald)

Wethouder Marc Budel (CDA)

E-mail: m.budel@rheden.nl

Portretfoto Wethouder Marc BudelPortefeuille

 • Jeugd
 • Sport
 • Cultuur (waaronder erfgoed)
 • Natuur en Landschap
 • Infra (waaronder riool)
 • Dienstverlening
 • Dorpswethouder Laag-Soeren, Spankeren, Ellecom en De Steeg

Nevenfuncties

 • Lid PFO Mobiliteit (onbetaald)
 • Lid Vervoerberaad stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen (onbetaald)
 • Lid bestuurlijk overleg Spoorgoederenvervoer Oost (onbetaald)
 • Lid bestuurlijk landelijk platform Erfgoedgemeenten (onbetaald)
 • Lid bestuurlijk Overleg Havikerpoort (onbetaald)

Wethouder Gea Hofstede (PvdA)

E-mail: g.hofstede@rheden.nl

Portretfoto Wethouder Gea HofstedePortefeuille

 • Armoede
 • Inkomen
 • WMO
 • Schuldhulpverlening
 • Beschermd wonen
 • Wonen
 • Volksgezondheid
 • Begraven
 • HRM-bedrijfsvoering
 • Mobiliteit
 • Dorpswethouder Velp

Nevenfuncties

 • Voorzitter PFO Wonen (onbetaald)
 • Lid bestuurlijk overleg Veilig Thuis (onbetaald)
 • Lid bestuurlijk overleg Publieke Gezondheid (onbetaald)
 • Lid PFO Zorg en bestuurscommissie Inkopen (onbetaald)
 • Waarnemend lid College voor Arbeidszaken VNG (onbetaald)

Wethouder Dorus Klomberg (D66)

E-mail: d.klomberg@rheden.nl

Portretfoto Wethouder Dorus KlombergPortefeuille

 • Duurzame energie
 • Klimaat
 • Circulaire economie
 • Schoonwater
 • Afval
 • Milieu
 • Handhaving
 • Bedrijfsvoering en Financiën (excl. HRM en Project interne huisvesting)
 • Vastgoed
 • Dorpswethouder Dieren

Nevenfuncties

 • MGR Sociaal Domein, lid van Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur (onbetaald)
 • Voorzitter bestuur De Connectie (onbetaald)
 • Lid algemeen bestuur BVO Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (onbetaald)
 • Lid bestuur Omgevingsdienst Arnhem en omgeving (onbetaald)
 • Lid PFO Duurzaamheid (onbetaald)
 • Lid bestuur Stichting Marcandi (onbetaald)
 • Penningmeester Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (OVA) (onbetaald)

Gemeentesecretaris Nadja Renkema-Holstein

E-mail: n.renkema@rheden.nl

Portretfoto Gemeentesecretaris Nadja Renkema-Holstein

Nevenfuncties

 • Mede aandeelhouder New Marble b.v (onbetaald)
 • Ambassadeur/adviseur “move the brain” revalidatiecentrum voor niet aangeboren hersenletsel (onbetaald)
 • Voorzitter Harry Hamstra Cup, amateurvoetbal toernooi tweede/derde divisie t.b.v. Stichting vrienden Meander Medisch Centrum (Oncologie) (onbetaald)
 • Eigenaar van N. Holstein Holding bv (onbetaald)
 • Pet bv (aandeelhouder) (onbetaald)