Bijdrage Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

In deze gemeente hebben we 3 Bedrijveninvesteringszones (BIZ):

  1. Callunaplein en omgeving in Dieren
  2. Centrum Velp
  3. Centrum Rheden

Ondernemers die hier zijn gevestigd, betalen een BIZ-bijdrage. Het geld gebruiken wij onder andere voor het verbeteren van veiligheid en parkeerplaatsen binnen het gebied.

In principe betaalt degene die op 1 januari gebruiker van het pand is de BIZ-bijdrage. Is er geen gebruiker, dan krijgt de eigenaar van het pand de BIZ-aanslag.

Kosten

Dieren

De BIZ-bijdrage in Dieren is € 400,00 per onroerende zaak.

Velp

De BIZ-bijdrage in Velp is € 420,00 per onroerende zaak.

Rheden

De BIZ-bijdrage in Rheden is € 300,00 per onroerende zaak.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag BIZ-bijdrage, dan kunt u bezwaar indienen.