Wet Bibob

Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen wij voorkomen dat we criminaliteit faciliteren. Bijvoorbeeld door geen vergunning, subsidie of opdracht te geven aan criminelen die hun onderneming gebruiken om geld wit te wassen of andere criminele activiteiten ondersteunen. Daarvoor doen we zelf onderzoek naar de achtergrond van de ondernemer en kunnen we het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen.

Meer controle

Met ingang van 1 oktober 2019 passen wij de Wet Bibob intensiever toe bij Omgevingsvergunningen bouw en vastgoedtransacties. Ook kunnen we het Bibob-instrument inzetten voor evenementen, subsidies en vergunningen op grond van de Huisvestingswet. Dit en meer is vastgelegd in de Beleidsregel Wet Bibob Rheden 2019

Wat betekent dit voor u?

In sommige gevallen vragen we u extra informatie aan te leveren via de Bibob-vragenlijst. Op basis daarvan beoordelen we of er vervolgonderzoek nodig is. We vragen alleen naar informatie uit stukken waar u relatief eenvoudig aan kunt komen, zoals jaarrekeningen, huurovereenkomsten en aandeelhoudersregister van uw onderneming.

Ben ik direct verdacht als het Bibob-onderzoek wordt gestart?

Nee dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Het kan ook gebeuren dat wij nog geen vermoedens hebben van betrokkenheid bij criminaliteit. Bij omgevingsvergunningen bouw is de start van het Bibob-onderzoek bijvoorbeeld afhankelijk van de hoogte van de bouwsom en de branche waarin het bouwwerk wordt gebruikt.

Voordelen van de Bibob-toets

Wij realiseren ons dat inzet van de Wet Bibob vervelend kan zijn voor de iemand die nooit met politie en justitie in aanraking is geweest. Met de inzet van de Wet Bibob proberen wij ook uw concurrentiepositie te beschermen. Ondernemers die zich niet aan de regels houden (bijvoorbeeld omdat ze geen belasting betalen) hebben een oneerlijke voorsprong. Daarmee willen wij geen zaken doen, om juist de eerlijke ondernemers te beschermen.