Wet Bibob

De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is in het leven geroepen om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en om de concurrentiepositie van bonafide natuurlijke of niet natuurlijke (rechts)personen te beschermen. Deze wet biedt de mogelijkheid om bepaalde subsidies of vergunningen in te trekken of te weigeren als er sprake is van gevaar dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of het vermoeden bestaat dat strafbare feiten al zijn gepleegd. We doen zelf onderzoek naar de integriteit van de natuurlijke of niet natuurlijke (rechts)personen en kunnen het Landelijk Bureau Bibob inschakelen om advies te vragen over de mate van gevaar.

Toepassing

Het Bibob instrument kunnen wij toepassen in onder andere de volgende gevallen: 
Bij een nieuwe aanvraag, wijziging van een vergunning of de overname van een vergunning in het kader van:

  • Drank en Horeca
  • Exploitatie
  • Kansspelen (aanwezigheidsvergunning en speelhal)
  • Starten van seksinrichting
  • Kamerverhuur
  • Evenementen (bij vechtsporten)
  • Omgevingsvergunning bouw en milieu
  • Vergunningen op basis van de Huisvestingswet
  • Subsidie aanvraag
  • Vastgoedtransacties 

Dit en meer is vastgelegd in de Beleidsregel Wet Bibob Rheden.

Wat betekent dit voor u?

In sommige gevallen vragen we u extra informatie aan te leveren via de Bibob-vragenlijst. Op basis daarvan beoordelen we of er vervolgonderzoek nodig is. We vragen alleen naar informatie uit stukken waar u relatief eenvoudig aan kunt komen, zoals jaarrekeningen, huurovereenkomsten en aandeelhoudersregister van uw onderneming.

Ben ik direct verdacht als het Bibob-onderzoek wordt gestart?

Nee dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Het kan ook gebeuren dat wij nog geen vermoedens hebben van betrokkenheid bij criminaliteit. Bij omgevingsvergunningen bouw is de start van het Bibob-onderzoek bijvoorbeeld afhankelijk van de hoogte van de bouwsom en de branche waarin het bouwwerk wordt gebruikt. Ook is een Bibob-onderzoek onderdeel van de standaardprocedure bij een aantal vergunningen. 

Voordelen van de Bibob-toets

Wij realiseren ons dat inzet van de Wet Bibob vervelend kan zijn voor de iemand die nooit met politie en justitie in aanraking is geweest. Met de inzet van de Wet Bibob proberen wij ook uw concurrentiepositie te beschermen. natuurlijke of niet natuurlijke (rechts)personen die zich niet aan de regels houden (bijvoorbeeld omdat ze geen belasting betalen) hebben een oneerlijke voorsprong. Daarmee willen wij geen zaken doen, om juist de eerlijke natuurlijke of niet natuurlijke (rechts)personen te beschermen.