Kennisgeving incidentele festiviteit

Organiseert u een festiviteit en verwacht u dat u niet aan de geluidsnormen kunt voldoen? Dan vraagt u een ontheffing aan voor een incidentele festiviteit.

Voorwaarden

  • U mag als horecabedrijf maximaal 8 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij de geluidsnormen worden verruimd.
  • Alleen voor sportactiviteiten mag ook de verlichting langer aanblijven.
  • De aanvraag doet u minimaal 3 weken van tevoren.
  • De festiviteit vindt binnen plaats. Wilt u een festiviteit organiseren die buiten plaatsvindt, dan heeft u misschien een evenementenvergunning nodig.

Kosten

Een kennisgeving incidentele festiviteit kost € 70,00. Bij de beoordeling van uw aanvraag, sturen wij een factuur mee.  

Aanvragen

Vraag bij ons een formulier aan via evenementen@rheden.nl Wij sturen u dan een formulier toe. 

Geluidsnormen

Meer over geluidsnormen leest u in de  APV.