Inkoop en aanbesteden

Wij streven naar professionele inkoop van Werken, Leveringen (producten) en Diensten. Waarbij een goede prijs-kwaliteitverhouding heel belangrijk is.

Onderhandse, openbare en Europese aanbestedingen

Het uitgangspunt is dat aanbestedingen ‘openbaar zijn, tenzij…’. Daarbij streven we naar gelijke behandeling van en gelijke kansen voor leveranciers. Volledig in lijn met de beginselen van transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit.

Naast de Europese drempelbedragen geldt ook de regelgeving uit de Gids Proportionaliteit bij de keuze van de procedure.

Wij kennen 4 inkoop- en aanbestedingsprocedures:

  • Enkelvoudige onderhandse procedure
  • Meervoudige onderhandse procedure
  • Openbare procedure
  • Europese procedure

Bekijk de Beleidsnota Inkoop en Aanbesteden Rheden.

Actuele aanbestedingen

Alle Openbare en Europese aanbestedingen staan aangekondigd op TenderNed.

Duurzaam inkopen, social return en lokale MKB

Voor een groot aantal opdrachten nemen wij duurzaamheidcriteria op in het bestek/programma van eisen. Duurzaam inkopen betekent rekening houden met milieu- en sociale aspecten bij de inkoop van producten en diensten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product op onze leefomgeving bijvoorbeeld door energie- of materiaalgebruik. Sociale aspecten gaan over de arbeidsomstandigheden en mensenrechten bij de productie. Bijvoorbeeld ook het bieden van stage- en/of arbeidsplaatsen aan (langdurig) werklozen binnen de gemeente.

Ondersteuning lokale ondernemers

Bij enkelvoudige of meervoudige onderhandse offerteaanvragen proberen wij zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken.

Algemene inkoopvoorwaarden

Bij de inkoop hanteren wij onze eigen Algemene Inkoopvoorwaarden voor Levering en Diensten. Voor de inkoop van ICT producten en diensten zijn specifieke ICT-inkoopvoorwaarden (GIBIT) van toepassing. Andere leveringsvoorwaarden accepteren wij niet.