Financiële steun voor ondernemers

Heeft u tijdelijk financiële hulp nodig? Afhankelijk van uw situatie bekijken we hoe we u het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld met bedrijfskapitaal of een aanvulling op uw inkomen.

Bedrijf starten vanuit een werkloze situatie

Bent u werkloos en wilt u een bedrijf starten? Wij ondersteunen u waar nodig. Met advies, of als het nodig is met startkapitaal en/of tijdelijk een aanvullende uitkering. Voor een tijdelijk aanvullende uitkering komt u niet in aanmerking als u een partner heeft met een inkomen boven bijstandsniveau.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer uit deze gemeente tijdelijk financiële problemen of bent u tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen heeft u misschien recht op een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. De bijstandsverlening voor zelfstandigen verlenen we voor maximaal 12 maanden.
Het Bbz voor het levensonderhoud is een renteloze lening. Voor de lening van het bedrijfskapitaal betaalt u wel rente.

Bijstand voor zelfstandigen boven de 55 jaar

Voor oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met financiële problemen zijn er andere mogelijkheden. Naast het Bbz, bestaat de IOAZ-uitkering. De IOAZ is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Deze uitkering kan alleen aangevraagd worden vóór beëindiging van het bedrijf.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over financiële ondersteuning voor ondernemers of wilt u weten waar u recht op heeft? In een gesprek kijken we met u naar de mogelijkheden. Stuur voor een afspraak een e-mail naar zelfstandigen@rheden.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over financiële steun voor ondernemers kunt u kijken op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.