Evenement organiseren

Evenementen en het coronavirus

Sinds 1 juli 2020 is het  in aangepaste vorm weer mogelijk evenementen te organiseren. Het is weer mogelijk een vergunning aan te vragen voor evenementen of daar een melding van te doen als dat voldoende is.
 

Maximum aantal bezoekers

Er geldt geen maximum aantal mensen als u aan de volgende regels voldoet:

 • minimaal 1,5 meter afstand tussen mensen
 • mensen zitten
 • er is  vooraf gereserveerd
 • er is een gezondheidscheck gedaan

Doorstroom mogelijk

Bij een doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (als organisator bent u hiervoor verantwoordelijk). Er geldt dan geen maximumaantal personen voor binnen en buiten. U moet bij de vergunningaanvraag aangeven hoe u zorgt voor doorstroom, ook bij sanitaire voorzieningen.

Is het niet mogelijk om te reserveren, om een gezondheidscheck te doen, of om te zorgen voor doorstroming, dan geldt een maximum aantal van 100 mensen tegelijkertijd binnen en 250 mensen tegelijkertijd buiten.
 

Voorwaarden

Op dit moment zijn nog niet alle voorwaarden duidelijk waaronder evenementen mogen plaatsvinden. Zoals specifieke hygiëne-eisen. Zodra deze bekend zijn, vindt u deze voorwaarden op deze webpagina.

Vergunning aanvragen

De reguliere behandeltermijnen blijven ongewijzigd. Alleen compleet ingediende aanvragen nemen we in behandeling. Bij de aanvraag geeft u een toelichting  hoe u aan de geldende corona voorschriften (vooral de 1,5 meter) voldoet. Ook de capaciteit bij de hulpverleningsdiensten en bij toezicht en handhaving (boa’s) spelen een rol bij de aanvraag.

Covid-navigator

Organiseert u een evenement? Bekijk dan de COVID-navigator voor evenementen voor de coronarichtlijnen.

 

Organiseert u een evenement, dan heeft u daarvoor misschien een vergunning nodig. We onderscheiden 2 soorten evenementen:

 • Klein evenement
 • Groot evenement

Klein evenement

Wilt u een buurt- of straatfeest organiseren, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet als organisator het feest wel minimaal 10 dagen van tevoren aanmelden. Neem daarvoor contact op met (026) 49 76 911 of mail evenementen@rheden.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voorwaarden

Een klein evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het aantal aanwezigen is maximaal 150 personen.
 • Het feest begint na 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 24.00 uur. Ook het opbouwen en afbreken mag alleen tussen deze tijden.
 • Versterkte muziek (geluidsinstallatie, live muziek of DJ) tot maximaal 80 decibel.
 • Het feest is niet op de openbare weg, fietspaden of andere plekken waar u het openbaar verkeer belemmert.
 • Gebruik van maximaal 50 m2 aan objecten (bijv. tenten, speeltoestellen, luchtkussens); waarbij 1 object niet groter is dan 10 m2.
 • Er is tijdens het feest altijd een organisator/ contactpersoon aanwezig.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan spreken we van een groot evenement. Daarvoor heeft u een vergunning nodig.

Groot evenement

Organiseert u een groot evenement, dan komen we graag met u in contact. We kunnen uw ideeën bespreken om te bepalen of uw evenement een klein of groot evenement is. Vervolgens adviseren we u over de juiste procedure voor het aanvragen van een vergunning en zorgen we dat u daarvoor alle benodigde documenten krijgt.

Onze medewerkers helpen u graag verder. Neem contact op via evenementen@rheden.nl of (026) 49 76 911.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning kost:

kosten aanvraag evenementsvergunning
Soort evenement Kosten 2020
Melden klein Evenement kosteloos
Vergunning groot evenement:  
1-daags evenement € 60,00
Meerdaags evenement € 179,00
Kermis of circus € 147,00
Evenement bij verenigingen of instellingen kosteloos

 

Handboek evenementen

Het handboek evenementen (PDF, 712 kB) is een bundeling en toelichting van alle regelgeving en uitleg over de bestaande aanpak van evenementen. Dit helpt organisatoren, inwoners, ondernemers, vrijwilligers, hulpverlenende instanties bij het organiseren van evenementen.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Informatie over regelgeving en voorwaarden vindt u ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).