Evenement of activiteit organiseren

Organiseert u een evenement of activiteit, bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, dan heeft u daarvoor misschien een vergunning nodig. Als organisator zorgt u voor een goed en veilig verloop van uw evenement of activiteit.

Aanvragen of melden?

Organiseert u een evenement of activiteit, dan heeft u daarvoor misschien een vergunning nodig. We onderscheiden 2 soorten:

  • Vergunningsvrije activiteit (melding)
  • Evenement

Vergunningsvrije activiteit

Wilt u een kleinschalige activiteit, buurt- of straatfeest organiseren en voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Het is belangrijk dat u als organisator de activiteit minimaal 10 dagen van tevoren aanmeldt. Vraag hiervoor het formulier 'melding vergunningsvrije activiteit' op door te mailen naar evenementen@rheden.nl. Wij vragen u het formulier na invulling weer terug te sturen naar evenementen@rheden.nl. Als u een (deel van) een straat af wil zetten, kunt u dat aangeven op het formulier ‘melding vergunningsvrije activiteit’. We vinden het fijn als u dat minimaal 3 weken van te voren meldt. Dit kan op het formulier 'melding vergunningsvrije activiteit'.Zijn er vragen? Neem dan eerst contact met ons op of mail naar evenementen@rheden.nl.

Voorwaarden

Een vergunningsvrije activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is maximaal 150 personen.
  • De activiteit begint na 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 24.00 uur. Ook het opbouwen en afbreken mag alleen tussen deze tijden.
  • Versterkte muziek (geluidsinstallatie, live muziek of DJ) tot maximaal 80 decibel.
  • De activiteit is niet op de openbare weg, fietspaden of andere plekken waar u het openbaar verkeer belemmert.
  • Gebruik van maximaal 50 m2 aan objecten (bijv. tenten, speeltoestellen, luchtkussens); waarbij 1 object niet groter is dan 10 m2.
  • Er is tijdens de activiteit altijd een contactpersoon namens de organisatie aanwezig.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan spreken we van een evenement. Daarvoor heeft u een vergunning nodig.

Evenement

Organiseert u een evenement, dan komen we graag met u in contact. We kunnen uw ideeën bespreken om te bepalen of uw activiteit een evenement  of een vergunningsvrije activiteit is. Vervolgens adviseren we u over de juiste procedure voor het aanvragen van een vergunning en zorgen we dat u daarvoor alle benodigde documenten krijgt.

Evenementenvergunning

Het is belangrijk dat de aanvraag minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt wordt ingediend. Wordt de aanvraag later ingediend? Dan zijn wij genoodzaakt om de vergunning te weigeren, omdat wij onvoldoende tijd hebben om de aanvraag te beoordelen. Als de aanvraag niet compleet is vragen wij één keer om aanvullende gegevens. Worden binnen de termijn niet (alle) gegevens geleverd of zijn deze onvoldoende, dan plaatsen wij de aanvraag direct buiten behandeling. De aanvragen worden behandeld op volgorde van datum wanneer het evenement plaatsvindt. De afhandeling kan daardoor langer duren dan u van ons gewend bent.

Contact opnemen

De aanvraag- en behandeltermijn kan 8 weken duren. Het is dus belangrijk dat u op tijd contact opneemt als u vragen heeft over bijvoorbeeld het aanvragen van een evenementenvergunning. U kunt uw vraag ook mailen naar: evenementen@rheden.nl

Handboek evenementen

In het handboek evenementen (PDF, 712 kB) vindt u een bundeling en toelichting van alle regelgeving en uitleg over de bestaande aanpak van evenementen.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Informatie over regelgeving en voorwaarden vindt u ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).