Evenement organiseren

Evenementen en het coronavirus

Tot 1 september zijn alle evenementen met een meldings- of vergunningsplicht verboden. Alle evenementen die tot die tijd op de evenementenkalender stonden, gaan niet door. Daarnaast kunnen we op dit moment niet voldoende perspectief bieden voor evenementen na 1 september.

Team Omgevingsrecht en Veiligheid neemt ingediende aanvragen voor evenementen die na 1 september plaatsvinden wel in behandeling, maar neemt geen besluit en verstrekt daarmee ook geen vergunning. Hou er rekening mee dat als u een aanvraag indient voor een evenement, de kans aanwezig is dat deze geen doorgang kan vinden
 

 

Organiseert u een evenement, dan heeft u daarvoor misschien een vergunning nodig. We onderscheiden 2 soorten evenementen:

  • Klein evenement
  • Groot evenement

Klein evenement

Wilt u een buurt- of straatfeest organiseren, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet als organisator het feest wel minimaal 10 dagen van tevoren aanmelden. Neem daarvoor contact op met (026) 49 76 911 of mail evenementen@rheden.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voorwaarden

Een klein evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is maximaal 150 personen.
  • Het feest begint na 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 24.00 uur. Ook het opbouwen en afbreken mag alleen tussen deze tijden.
  • Versterkte muziek (geluidsinstallatie, live muziek of DJ) tot maximaal 80 decibel.
  • Het feest is niet op de openbare weg, fietspaden of andere plekken waar u het openbaar verkeer belemmert.
  • Gebruik van maximaal 50 m2 aan objecten (bijv. tenten, speeltoestellen, luchtkussens); waarbij 1 object niet groter is dan 10 m2.
  • Er is tijdens het feest altijd een organisator/ contactpersoon aanwezig.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan spreken we van een groot evenement. Daarvoor heeft u een vergunning nodig.

Groot evenement

Organiseert u een groot evenement, dan komen we graag met u in contact. We kunnen uw ideeën bespreken om te bepalen of uw evenement een klein of groot evenement is. Vervolgens adviseren we u over de juiste procedure voor het aanvragen van een vergunning en zorgen we dat u daarvoor alle benodigde documenten krijgt.

Onze medewerkers helpen u graag verder. Neem contact op via evenementen@rheden.nl of (026) 49 76 911.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning kost:

kosten aanvraag evenementsvergunning
Soort evenement Kosten 2020
Melden klein Evenement kosteloos
Vergunning groot evenement:  
1-daags evenement € 60,00
Meerdaags evenement € 179,00
Kermis of circus € 147,00
Evenement bij verenigingen of instellingen kosteloos

 

Handboek evenementen

Het handboek evenementen (PDF, 712 kB) is een bundeling en toelichting van alle regelgeving en uitleg over de bestaande aanpak van evenementen. Dit helpt organisatoren, inwoners, ondernemers, vrijwilligers, hulpverlenende instanties bij het organiseren van evenementen.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Informatie over regelgeving en voorwaarden vindt u ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).