Evenement of activiteit organiseren

Evenementen of activiteiten en het coronavirus

Een geslaagd evenement of activiteit heeft een goede voorbereiding nodig. Daar hoort het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een vergunningsvrije activiteit ook bij. In deze tijd met versoepelende coronamaatregelen zijn er nog steeds zaken waar u als organisator extra aandacht aan moet besteden. Er zijn diverse maatregelen van toepassing als u een evenement of activiteit organiseert en de basisregels blijven onverminderd van kracht

Binnen of buiten

Het is allereerst relevant of het evenement of de activiteit binnen of buiten is. Onder binnen wordt een gebouw verstaan, maar ook een tent, container of andere constructie die bedoeld is om als binnenruimte te dienen. Een tent waarvan meer dan 1 zijde gesloten is, behoort ook tot de categorie binnen. Daarnaast is de doorstroom van de bezoekers en het aantal van belang. 

Aanvragen of melden?

Organiseert u een evenement of activiteit, dan heeft u daarvoor misschien een vergunning nodig. We onderscheiden 2 soorten:

  • Vergunningsvrije activiteit (melding)
  • Evenement

Vergunningsvrije activiteit

Wilt u een kleinschalige activiteit, buurt- of straatfeest organiseren, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet als organisator de activiteit wel minimaal 10 dagen van tevoren aanmelden. Neem daarvoor contact op of mail naar evenementen@rheden.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook voor een vergunningsvrije activiteit moet u rekening houden met de op dat moment nog geldende coronamaatregelen.

Voorwaarden

Een vergunningsvrije activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is maximaal 150 personen.
  • De activiteit begint na 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 24.00 uur. Ook het opbouwen en afbreken mag alleen tussen deze tijden.
  • Versterkte muziek (geluidsinstallatie, live muziek of DJ) tot maximaal 80 decibel.
  • De activiteit is niet op de openbare weg, fietspaden of andere plekken waar u het openbaar verkeer belemmert.
  • Gebruik van maximaal 50 m2 aan objecten (bijv. tenten, speeltoestellen, luchtkussens); waarbij 1 object niet groter is dan 10 m2.
  • Er is tijdens de activiteit altijd een contactpersoon namens de organisatie aanwezig.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan spreken we van een evenement. Daarvoor heeft u een vergunning nodig.

Evenement

Organiseert u een evenement, dan komen we graag met u in contact. We kunnen uw ideeën bespreken om te bepalen of uw activiteit een evenement  of een vergunningsvrije activiteit is. Vervolgens adviseren we u over de juiste procedure voor het aanvragen van een vergunning en zorgen we dat u daarvoor alle benodigde documenten krijgt.

Evenementenvergunning

De aanvraag moet minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt worden ingediend. Wordt de aanvraag later ingediend, dan weigeren wij de vergunning omdat wij onvoldoende tijd hebben om de aanvraag te beoordelen. Als de aanvraag niet compleet is vragen wij één keer om aanvullende gegevens. Worden binnen de termijn niet (alle) gegevens geleverd of zijn deze onvoldoende, dan plaatsen wij de aanvraag direct buiten behandeling. De aanvragen worden behandeld op volgorde van datum wanneer het evenement plaatsvindt. De afhandeling kan daardoor langer duren dan u van ons gewend bent.

Contact opnemen

Heeft u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning, melding vergunningsvrije activiteit? Onze medewerkers helpen u graag verder. Neem contact op  mail naar evenementen@rheden.nl

Handboek evenementen

In het handboek evenementen (PDF, 712 kB) vindt u een bundeling en toelichting van alle regelgeving en uitleg over de bestaande aanpak van evenementen.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Informatie over regelgeving en voorwaarden vindt u ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).