Duurzaam Ondernemen

Wij geven om het milieu. Ons doel is om CO2-neutraal te zijn in 2040. Om dit te bereiken moeten veel gebeuren. We richten ons daarbij voornamelijk op klimaatadaptatie en energiebesparing. Bijvoorbeeld door afkoppeling van het riool en door isolatie van woningen en productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door plaatsen van zonnepanelen.

Stimuleringsfonds duurzame maatregelen voor stichtingen en verenigingen.

Met het Stimuleringsfonds duurzame maatregelen (PDF, 35 kB) kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een CO2-neutraal Rheden.

Veel verenigingen omarmen deze ambitie en willen graag hun (sport)club verduurzamen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te leggen of zonneboilers te installeren. Financiering hiervan blijkt in de praktijk vaak lastig. Het fonds, waaruit een vereniging tegen een lage rente van circa 2,5 procent een lening kan afsluiten, lost dit probleem op.

Het fonds is alleen bedoeld voor verenigingen en stichtingen, zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang. Beschikbaar budget per december 2018: ruim € 400.000.
Het uitgeleende geld komt door aflossing en (geringe) rentebetaling weer terug in het fonds waarna het beschikbaar is voor nieuwe leningen.

Als vereniging of stichting kunt u een aanvraag indienen voor een lening tussen de € 10.000 en € 50.000. Daarbij geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt. Meer informatie, (026) 49 76 911.

SDE-regeling: Rijkssubsidie op zonnepanelen

Om zonnepanelen te stimuleren is vanuit het Rijk de subsidieregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) in het leven geroepen. Van 12 maart tot en met 4 april kunt u hiervoor een aanvraag doen. In 2020 gaat de regeling ingrijpend veranderen. De businesscase voor zonnepanelen zal daardoor in 2020 aanzienlijk verslechteren ten opzichte van de huidige regeling. Bent u geïnteresseerd in de aanschaf van zonnepanelen? Vraag dan nog dit voorjaar de subsidie aan. Hulp nodig? Neem contact op via energiek@rheden.nl

Rijkssubsidie voor duurzame energie

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. Lees meer over de subsidieaanvraag en voorwaarden.

Fair Trade Rheden

Sinds oktober 2013 is Rheden officieel Fair Trade gemeente. Verschillende winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en kerken zijn daarvoor doorgelicht. Er is onder andere gekeken of zij Fair Trade producten in hun assortiment hebben of gebruiken in hun kantines/restaurants.

Samenwerken?

Bent u betrokken bij duurzaamheid in gemeente Rheden? Wij horen het graag! Wie weet kunnen we u in contact brengen met andere interessante andere initiatieven. Wij zijn te bereiken via energiek@rheden.nl

Facebook

Volg ons op Facebook via https://www.facebook.com/EnergiekRheden/

Twitter

Wij twitteren over energie en duurzaamheid via https://twitter.com/energiekrheden

Nieuwsbrief EnergiekRheden

Lees ook het online magazine van de Rhedense Klimaataanpak en blijf op de hoogte van initiatieven binnen onze gemeente die met duurzaamheid bezig zijn. Als u een mail stuurt naar energiek@rheden.nl o.v.v. 'Aanmelden Nieuwsbrief', ontvangt u 4 keer per jaar een update.