Duurzaam ondernemen

Wij geven om het milieu. Ons doel is om CO2-neutraal te zijn in 2040. Om dit te bereiken moet er veel gebeuren. We richten ons daarbij voornamelijk op klimaatadaptatie en energiebesparing. Bijvoorbeeld door afkoppeling van het riool en door isolatie van woningen en productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door plaatsen van zonnepanelen.

Rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE)

ISDE-subsidie

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is een investeringssubsidie duurzame energie (ISDE-subsidie) beschikbaar voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Lees meer over de subsidieaanvraag en voorwaarden.

SDE++ opent 29 september 2020

De regeling Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie (SDE++) gaat open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is € 5 miljard beschikbaar. De SDE++ is ook beschikbaar voor nieuwe categorieën zoals aquathermie (warmte uit oppervlaktewater en afvalwater), industriële restwarmte en waterstofproductie via elektrolyse. Lees meer informatie en voorwaarden.

Intergemeentelijk subsidiebureau

Om het u gemakkelijk te maken, helpt het intergemeentelijk subsidiebureau u graag met de aanvraag. Om u te helpen bij de realisatie na de toekenning van de subsidie, heeft de provincie Gelderland vouchers beschikbaar voor de inhuur van technisch of financieel advies.
De voorbereiding van de aanvraag kost wel wat doorlooptijd. Het is daarom raadzaam de aanvraag zo spoedig mogelijk in gang te zetten.

Meer informatie? Neem gerust contact op via energiek@rheden.nl

Fair Trade Rheden

Sinds oktober 2013 is Rheden officieel Fair Trade gemeente. Verschillende winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en kerken zijn daarvoor doorgelicht. Er is onder andere gekeken of zij Fair Trade producten in hun assortiment hebben of gebruiken in hun kantines/restaurants.

Samenwerken?

Bent u betrokken bij duurzaamheid in gemeente Rheden? Wij horen het graag! Wie weet kunnen we u in contact brengen met andere interessante andere initiatieven. Wij zijn te bereiken via energiek@rheden.nl

Facebook

Volg ons op Facebook via https://www.facebook.com/EnergiekRheden/

Twitter

Wij twitteren over energie en duurzaamheid via https://twitter.com/energiekrheden

Nieuwsbrief EnergiekRheden

Lees ook het online magazine van de Rhedense Klimaataanpak en blijf op de hoogte van initiatieven binnen onze gemeente die met duurzaamheid bezig zijn. Als u een mail stuurt naar energiek@rheden.nl o.v.v. 'Aanmelden Nieuwsbrief', ontvangt u 4 keer per jaar een update.

Advies

Voor advies over de verduurzaming van uw bedrijf of instelling kunt u terecht bij Kiemt, het Energieloket van de provincie Gelderland. Ondersteuning is gratis en u krijgt inzicht in zaken als: waar kan effectief energie bespaard worden? Welke circulaire stappen kunt u al zetten of hoe stapt u over op een andere warmtebron?

Binnen Kiemt is er volop kennis aanwezig om deze vragen te beantwoorden. Daarnaast kunnen zij bedrijfsspecifieke vraagstukken in hun netwerk uitzetten en specialisten de vragen laten beantwoorden.