Bodemkwaliteit en grondverzet

Informatie over bodemkwaliteit, bodemonderzoek en bodembeheer. En wat u moet weten als u grond wil (her)gebruiken.

Informatie over de bodemkwaliteit van een perceel kunt u opvragen via het Bodemloket Rheden: bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Is er eerder bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel?
  • Zijn er in het verleden activiteiten geweest die mogelijk de bodem hebben vervuild?
  • Ligt er een (ondergrondse) tank of heeft die er ooit gelegen?

Bodembeheer en sanering

Uitgebreide informatie over bodemonderzoek en bodemsanering vind u op de website van IPLO.

Bodemonderzoek

Bij de aankoop van een perceel/pand of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet soms bodemonderzoek worden gedaan. 

Wilt u meer weten over lood en uw gezondheid, kijk dan op de pagina Lood in de bodem.

Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten

Binnen onze gemeente liggen gebieden waar nog steeds ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog in de grond kunnen zitten. Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter in een verdacht gebied, is het nodig eerst een 'onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten’ (PDF, 98 kB) te doen.

Op de kaart ontplofbare oorlogsresten ziet u waar deze ontplofbare oorlogsresten gebieden liggen. Ligt de grond waarin u wilt graven binnen het verdachte gebied, neem dan contact op met het bodemloket of bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen u dan meer informatie geven over een eventueel onderzoek en een vergoeding van de kosten.

Grondverzet en grondtoepassing

Bij graafwerkzaamheden in de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. Samen met de gemeenten binnen de regio Arnhem is een nota Bodembeheer opgesteld. In deze nota Bodembeheer gemeente Rheden (PDF, 2,7 MB) uit 2011 staat hoe de vrijkomende grond en baggerspecie in en op de bodem kan worden hergebruikt. Kortgezegd moet de toe te passen grond van een zelfde of betere kwaliteit zijn dan die van de reeds aanwezige bodem.
Op 7 december 2020 is een deel van de nota Bodembeheer gemeente Rheden geactualiseerd. De actualisatie had voornamelijk betrekking op de bodemkwaliteitkaart. De actualisatie met de bodemkwaliteitkaart kunt u vinden in: Gemeenteblad 2020, 339730 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (Bodembeleid gemeente Rheden)

Landelijke wetgeving