Demonstratie of betoging houden

Iedereen mag demonstreren. Daar is geen vergunning voor nodig. Wel moet u een demonstratie of betoging vooraf melden bij de gemeente. Als het nodig is, kunnen we dan tijdig samen met politie en handhaving veiligheidsmaatregelen nemen.

Melden

U moet uw betoging of demonstratie minimaal 48 uur van tevoren melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar: veiligheid@rheden.nl. Weekend en officiële feestdagen tellen niet mee.

De melding bevat:

  1. Naam en adres van degene die de betoging houdt.
  2. Het doel van de betoging.
  3. De datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging.
  4. De plaats en eventueel de route en de plaats van beëindiging.
  5. De wijze van samenstelling.
  6. Maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

Wilt u bij uw betoging of demonstratie aanvullende middelen gebruiken? Bijvoorbeeld een podium of kraampje? Dan heeft u mogelijk een aanvullende vergunning nodig voor het gebruik van die middelen.

Na ontvangst van uw melding nemen wij contact met u op en hoort u welke voorschriften van toepassing zijn tijdens uw demonstratie of betoging. Ook laten wij u weten of er eventueel een aanvullende vergunning nodig is.  Bijvoorbeeld een standplaatsvergunning of een vergunning voor het gebruik van een geluidswagen.

Meer informatie

Wilt u vooraf meer weten over de mogelijkheden en voorschriften voor demonstraties en betogingen. Neem dan telefonisch contact op en vraag naar de afdeling veiligheid of e-mail naar veiligheid@rheden.nl. We helpen u graag.