Flitsbezoek College B en W

Als vereniging, bedrijf, instelling of groep van inwoners kunt u op verschillende manieren in contact komen met ons dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders.

Flitsbezoek

Verenigingen, bedrijven, instellingen en groepen inwoners kunnen het flitsbezoek inzetten om burgemeester en wethouders kennis te laten maken met een innovatief idee, een boeiende activiteit of een interessant netwerk. Of om een nieuwe situatie voor het voetlicht te brengen. Als rode draad geldt, dat het gespreksonderwerp voor het gehele college interessant is. En dat het nuttig is om er met elkaar over in gesprek te gaan.

Flitsbezoeken zijn kort, bondig en to-the-point. Het college legt de flitsbezoeken af op de dinsdagmiddagen, aansluitend aan de wekelijkse B&W-vergaderingen.

Afspraak maken

Wilt u namens uw vereniging, bedrijf, instelling of groep bewoners het college uitnodigen voor een flitsbezoek, neem dan contact op met bestuurssecretariaat.