Subsidie sociale initiatieven

Wij streven naar een samenleving met inwoners die zich om elkaar bekommeren. Voert u activiteiten uit die daaraan bijdragen, dan kunnen wij u daar misschien bij adviseren of een financiële vergoeding bieden in de vorm van een subsidie. Vroeger heette dit de Subsidie Samenlevingsbeleid.

We denken hierbij aan activiteiten gericht op het versterken van meer en beter meedoen, samenwerken, samenredzaamheid, zelfredzaamheid, voorkomen van sociaal isolement van inwoners, zelfontplooiing, ontmoeting en ontspanning.

Aanvraag ondersteuning/ subsidie

Organiseert u als inwoner of organisatie (zonder winstoogmerk), zoals een (buurt)vereniging een activiteit en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met de Krachtcoach van uw dorp of kijk op de website van Ik buurt mee.
Samen kijken wij of u in aanmerking komt voor subsidie of een ander vorm van ondersteuning. Subsidie vraagt u minimaal 6 weken voor de activiteit aan.

Terugkerende aanvragen

Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten vraagt u aan vóór 1 juli, voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft. Gebruik daarvoor het Aanvraagformulier Subsidie Inwonersinitiatieven (PDF.149 kB).

Innovatiefonds Sociaal Domein

Heeft u innovatieve ideeën voor het sociale domein. Kijk dan bij Innovatiefonds Sociaal Domein.

Meer informatie en voorwaarden