Subsidie sociale initiatieven

Wij streven naar een samenleving waarin inwoners beter in staat zijn om zich zelfstandig te kunnen redden en waarin zij het eenvoudiger vinden om iets te betekenen voor een ander.

Online aanvraagformulier Subsidie Inwonersinitiatieven

Aanvraag ondersteuning/ incidentele subsidie

Wilt u als inwoner, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk een activiteit organiseren die bijdraagt aan lokale samenredzaamheid? Neem voor advies of het indienen van een aanvraag, minimaal 6 weken voor de activiteit van start gaat, contact op met  de Dorpscoach van uw dorp.

De ondersteuning/ subsidie is voor Van-Voor-Door initiatieven. Daarmee bedoelen we initiatieven ván lokale inwoners, vóór lokale inwoners, uitgevoerd dóór lokale vrijwilligers. Een initiatief is erop gericht de 1-op-1 problemen van kwetsbare inwoners op te lossen. Het gaat dus niet om initiatieven die de samenhorigheid in een buurt versterken.

Jaarlijks terugkerende aanvragen

Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten vraagt u aan vóór 1 juli, voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft. De subsidie kunt u online aanvragen.

Innovatiefonds Sociaal Domein

Heeft u innovatieve ideeën voor het sociale domein. Kijk dan bij Innovatiefonds Sociaal Domein.

Meer informatie en voorwaarden