Subsidie sociale initiatieven

Wij streven naar een samenleving waarin inwoners beter in staat zijn om zich zelfstandig te kunnen redden en waarin zij het eenvoudiger vinden om iets te betekenen voor een ander.

Aanvraag ondersteuning/ incidentele subsidie

Wilt u als inwoner, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk een activiteit organiseren die hieraan bijdraagt? Neem voor advies of het indienen van een aanvraag, minimaal 6 weken voor de activiteit van start gaat, contact op met  de Krachtcoach van uw dorp.

Het doel van te subsidiëren activiteiten is dat deze zijn gericht op het versterken van meedoen, zelfontplooiing, ontmoeting en ontspanning, met oog voor de samenredzaamheid van inwoners en de versterking van de samenleving. De activiteiten zijn ondersteunend voor inwoners, waardoor zij beter kunnen participeren in de maatschappij en niet of minder afhankelijk zijn van de sociale wetten.

Jaarlijks terugkerende aanvragen

Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten vraagt u aan vóór 1 juli, voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft. De subsidie kunt u online aanvragen.

Online aanvraagformulier Subsidie Inwonersinitiatieven

Innovatiefonds Sociaal Domein

Heeft u innovatieve ideeën voor het sociale domein. Kijk dan bij Innovatiefonds Sociaal Domein.

Meer informatie en voorwaarden