Facturen

Heeft u als leverancier goederen of diensten aan ons geleverd? Wij handelen facturen alleen digitaal af. Zo kunnen we u sneller betalen. Hier leest u hoe wij uw factuur soepel en vlot kunnen afhandelen. Voldoet uw factuur niet aan deze voorwaarden, dan kunnen we niet betalen en krijgt u het verzoek een nieuwe factuur te sturen.

Adresgegevens en contactpersoon

Zet onze adresgegevens op het eerste blad van uw factuur. Vermeld daarbij altijd de contactpersoon.  

gemeente Rheden
t.a.v. afdeling
contactpersoon
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg

Factuurgegevens

Zorg dat uw factuur alle benodigde gegevens bevat. Zonder deze gegevens kunnen we uw factuur niet in behandeling nemen.

 • Bedrijfsnaam en adres
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • Factuurdatum
 • Contactpersoon (bij gemeente Rheden)
 • Leveringsdatum van de bestelde goederen of diensten
 • Omschrijving van de geleverde goederen of diensten
 • Aantal geleverde goederen of diensten
 • Btw-tarief
 • Nettobedrag, btw-bedrag en brutobedrag
 • IBAN nummer

Uw factuur moet altijd aan de wettelijke eisen voldoen. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de Belastingdienst.

Versturen

Verstuur uw factuur naar facturen@rheden.nl als volgt:

 • In PDF-formaat
 • 1 factuur inclusief alle bijlagen
 • Niet groter dan 5 MB

Vragen?

Heeft u vragen over de wijze van factureren of over een (nog) niet betaalde factuur (ouder dan 30 dagen), neem dan contact op met facturen@rheden.nl.