Facturen

Heeft u als leverancier goederen of diensten aan ons geleverd? Wij handelen facturen alleen digitaal af. Zo kunnen we u sneller betalen. Hier leest u hoe wij uw factuur soepel en vlot kunnen afhandelen. Voldoet uw factuur niet aan deze voorwaarden, dan kunnen we niet betalen en krijgt u het verzoek een nieuwe factuur te sturen.

Adresgegevens en contactpersoon

Zet onze adresgegevens op het eerste blad van uw factuur.

gemeente Rheden
t.a.v. afdeling + naam budgethouder/codeur
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg
 

Weet u niet wie de budgethouder of codeur is? Vraag dan uw contactpersoon binnen de gemeente welke naam u moet vermelden.

Factuurgegevens

Zorg dat uw factuur alle benodigde gegevens bevat. Zonder deze gegevens kunnen we uw factuur niet in behandeling nemen. We ontvangen het liefst 1 factuur per opdracht, bij een verzamelfactuur duurt de betaling langer.

 • Bedrijfsnaam en adres
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • Factuurdatum
 • Contactpersoon (bij gemeente Rheden)
 • Leveringsdatum van de bestelde goederen of diensten
 • Omschrijving van de geleverde goederen of diensten (als bekend met verplichtingen- of projectnummer)
 • Aantal geleverde goederen of diensten
 • Btw-tarief
 • Nettobedrag, btw-bedrag en brutobedrag
 • IBAN nummer

Uw factuur moet altijd aan de wettelijke eisen voldoen. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de Belastingdienst.

Versturen

Verstuur uw factuur naar facturen@rheden.nl als volgt:

 • In PDF-formaat (of eventueel als XML-bestand)
 • 1 factuur inclusief alle bijlagen
 • Niet groter dan 5 MB

Vragen?

Heeft u vragen over de wijze van factureren of over een (nog) niet betaalde factuur (ouder dan 30 dagen), neem dan contact op met crediteuren-rheden@connectie.nl.