Subsidies, verenigingen

 • Subsidie sociale initiatieven

  Wij streven naar een samenleving met inwoners die zich om elkaar bekommeren. Voert u activiteiten uit die daaraan bijdragen, dan kunnen wij u daar misschien bij adviseren of een financiële vergoeding bieden in de vorm van een subsidie.

 • Innovatiefonds Sociaal Domein

  Het Innovatiefonds stimuleert organisaties, vrijwilligers én inwoners om met verrassende en vernieuwende ideeën te komen die bijdragen aan een beter zorgaanbod.

 • Subsidie toerisme en recreatie

  Organiseert u een activiteit in deze gemeente die als doel heeft om bezoekers van buiten naar de gemeente Rheden te trekken? Dan komt uw activiteit misschien in aanmerking voor een Subsidie Toerisme en Recreatie.

 • Vrijwilligers

  Ondersteuning van vrijwilligers door vrijwilligersverzekering. Nominatie voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs.

 • Verkeersregelaars evenementen

  Opleiding, verzekering en regels rond de inzet van (vrijwillige) verkeersregelaars bij evenementen op de openbare weg.