Subsidies, verenigingen

 • Subsidie sociale initiatieven

  Wij streven naar een samenleving met inwoners die zich om elkaar bekommeren. Voert u activiteiten uit die daaraan bijdragen, dan kunnen wij u daar misschien bij adviseren of een financiële vergoeding bieden in de vorm van een subsidie.

 • Innovatiefonds Sociaal Domein

  Het Innovatiefonds stimuleert organisaties, vrijwilligers én inwoners om met verrassende en vernieuwende ideeën te komen die bijdragen aan een beter zorgaanbod.

 • Subsidie toerisme en recreatie

  Organiseert u een activiteit in deze gemeente met als doel bezoekers van buiten naar de gemeente Rheden te trekken? Dan komt uw activiteit misschien in aanmerking voor een subsidie Toerisme en Recreatie.

 • Vrijwilligers

  Ondersteuning van vrijwilligers door vrijwilligersverzekering. Nominatie voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs.

 • Verkeersregelaars evenementen

  Opleiding, verzekering en regels rond de inzet van (vrijwillige) verkeersregelaars bij evenementen op de openbare weg.