Subsidies, verenigingen

 • Subsidie sociale initiatieven

  Wij streven naar een samenleving waarin inwoners beter in staat zijn om zich zelfstandig te kunnen redden en waarin zij het eenvoudiger vinden om iets te betekenen voor een ander.

 • Podiumvoorziening

  De podiumvoorziening biedt amateurgezelschappen en organisaties die amateurvoorstellingen programmeren de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van een professioneel podium in onze gemeente.

 • Innovatiefonds Sociaal Domein

  Het Innovatiefonds stimuleert organisaties, vrijwilligers én inwoners om met verrassende en vernieuwende ideeën te komen die bijdragen aan een beter zorgaanbod.

 • Subsidie toerisme en recreatie

  Organiseert u een activiteit in deze gemeente die als doel heeft om bezoekers van buiten naar de gemeente Rheden te trekken? Dan komt uw activiteit misschien in aanmerking voor een Subsidie Toerisme en Recreatie.

 • Stimuleringsfonds duurzame maatregelen

  Stimuleringsfonds duurzame maatregelen voor stichtingen en verenigingen.

 • Vrijwilligers

  Ondersteuning van vrijwilligers door vrijwilligersverzekering. Nominatie voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs.

 • Verkeersregelaars evenementen

  Opleiding, verzekering en regels rond de inzet van (vrijwillige) verkeersregelaars bij evenementen op de openbare weg.

 • Subsidieregeling energiekosten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

  26 januari 2023

  Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties komen in financiële problemen door de stijgende energiekosten. Er is daarom voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties een Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten. De ondersteuning is bedoeld als een éénmalige overbrugging naar landelijke regelingen die in 2023 ingaan.