Alcohol schenken bij verenigingen

Verenigingen, instellingen en stichtingen vallen, als zij alcoholhoudende drank schenken, onder de Alcoholwet. Dat betekent dat zij een Alcoholwetvergunning aan moeten vragen.

Meer informatie en een vergunning aanvragen

Er zijn veel wetten en regels verbonden aan een Alcoholwetvergunning voor verenigingen. Voor het aanvragen van een vergunning maakt u een afspraak met 1 van onze medewerkers. In een persoonlijk gesprek bespreken zij de voorwaarden en geven zij u meer informatie. Een afspraak maken kan telefonisch of per e-mail via horeca@rheden.nl.

Voorwaarden

Als vereniging, instelling of stichting moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • U heeft een recente inschrijving uit het register van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt wat de rechtsvorm is.
  • 2 leden van minimaal 21 jaar zijn in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne. Deze personen hoeven geen bestuursleden te zijn.
  • Vrijwilligers mogen alleen de bar bemannen als zij een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) hebben gevolgd, minimaal 16 jaar zijn en geregistreerd zijn als barvrijwilliger.
  • Er moet altijd een barvrijwilliger of leidinggevende aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.
  • De vereniging of stichting moet een alcoholbestuursreglement vaststellen waarin staat wat de huisregels, gedragsregels en schenktijden zijn. En waar in staat wat de kwalificatie-eisen zijn voor barvrijwilligers. Bij het alcoholbestuursreglement zit een lijst met alle IVA-geïnstrueerde barvrijwilligers.
  • Ieder jaar moet een vereniging of stichting een activiteitenplan (jaarplan met evenementen en activiteiten) maken en deze toesturen naar horeca@rheden.nl.

Schenktijden

Meer informatie en de schenktijden voor verenigingen leest u in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), onder Afdeling 8a, artikel 2:34b ‘Regulering paracommerciële rechtspersonen’.

Kosten

Aanvraag van een Alcoholwetvergunning kost € 575,55 Een wijziging of toevoeging op de Alcoholwetvergunning kost € 73,20.

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

Het volgen van een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) is verplicht voor barvrijwilligers van verenigingen en instellingen. Het is mogelijk om deze instructie online te volgen via een e-learning cursus.

Voorlichtingsavond

1 keer in de 2 jaar organiseren we een informatieavond over alcohol schenken bij verenigingen. Deze avond vindt plaats in het gemeentehuis en is gericht op bestuurders en kantinebeheerders. Verenigingen en stichtingen krijgen vooraf een uitnodiging. Deelname aan deze instructie is gratis.