Collectevergunning

Centraal Bureau Fondswerving (CBF)

Is uw instelling of organisatie door het CBF opgenomen in het landelijke collecteplan? Dan hoeft u ons alleen, via het contactformulier, te laten weten in welke periode u wilt collecteren.

Vergunning aanvragen

Als u goederen of geld inzamelt voor een goed doel, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit heet een collectevergunning. Als uw stichting of vereniging niet is opgenomen in het landelijke collecteplan van het CBF dan vraagt u bij ons een collectevergunning aan. Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.

Na uw aanvraag, toetsen we u volgens Wet BIBOB.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de aanvraag

 • Uw stichting of vereniging is door het CBF-erkend.
  • Is uw stichting of vereniging niet CBF-erkend? Dan moet uw stichting of vereniging zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De opbrengsten van de collecte zijn bestemd voor een goed doel.
 • U vraagt de vergunning tenminste 4 weken voor de collecteweek aan.
 • In de week dat u gaat collecteren, vindt er geen andere collecte plaats, bekijk daarvoor het collecterooster van het Centraal Bureau Fondswerving. Op deze kalender staan alle landelijke collecteweken.

Voorwaarden tijdens de collecte

 • De collectant is minimaal 16 jaar.
 • De collectant kan zich legitimeren.
 • Op de collectebussen staat de volgende informatie:
  • Naam en adres van de stichting of vereniging.
  • Datum en jaartal van de collecteweek.
  • Gegevens van de collectant.
  • CBF-keurmerk (bij een CBF-erkende vereniging of instelling).

Voorwaarde na de collecte

 • Zo snel mogelijk na de collecte, uiterlijk binnen 6 maanden, stuurt u ons een verantwoordingsverslag toe.

Vraag een collectevergunning aan (DigiD nodig)

Collecteplanning

Bekijk of er landelijke of lokale collectes zijn gepland op het CBF collecterooster.

Vertrouwt u een collecte niet?

Vertrouwt u een collecte niet, vraag dan de collectant om een legitimatiebewijs. Daarop staat minimaal de naam, de naam van de stichting en de collecteerperiode.
Eventueel kunt u de politie attenderen door te bellen naar uw wijkagent, 0900-8844.