Collectevergunning

Als u goederen of geld inzamelt voor een goed doel, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit heet een collectevergunning.

Voorwaarden

  • Uw stichting of vereniging is door het CBF erkend.
  • De opbrengsten van de collecte zijn  bestemd voor een goed doel.
  • U vraagt de vergunning tenminste 4 weken voor de collecteweek aan.
  • Zo snel mogelijk na de collecte, uiterlijk binnen 6 maanden, stuurt u ons een verantwoordingsverslag toe.
  • In de week dat u gaat collecteren, vindt er geen andere collecte plaats, bekijk daarvoor het collecterooster.

Collecterooster

Alle landelijke collectes staan op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondswerving.

Kosten

Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.

Centraal Bureau Fondswerving (CBF)

Is uw instelling of organisatie door het CBF  opgenomen in het landelijke collecteplan? Dan hoeft u ons alleen, via het contactformulier, te laten weten in welke periode u wilt collecteren.

Vertrouwt u een collecte niet?

Vertrouwt u een collecte niet, vraag dan de collectant om een legitimatiebewijs. Daarop staat minimaal de naam, de naam van de stichting en de collecteerperiode.
Eventueel kunt u de politie attenderen door te bellen naar uw wijkagent, 0900-8844.

Uitgelicht