Inkoop, aanbesteden

  • Inkoop en aanbesteden

    Wij streven naar professionele inkoop van Werken, Leveringen (producten) en Diensten.

  • Bestuurlijk aanbesteden Sociaal Domein

    Samen met potentiële aanbieders zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe combinatievoorziening van individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en hulp bij het huishouden.