Omgevingsvergunning ondernemers

De vergunningen voor onder andere bouwen, slopen, milieu, ruimte en (gevel)reclame zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning en vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Zo kunt u heel gemakkelijk verschillende aanvragen in 1 keer afhandelen.

Lees alles over de omgevingsvergunning, daar vindt u ook meer informatie over bestemmingsplannen, welstand en het bouwbesluit.

Vergunningcheck en voortoets

Heeft u concrete bouwplannen? Dan raden wij u aan eerst een vergunningcheck van het Online Omgevingsloket en gratis voortoets te doen. Met de voortoets kijken wij of uw plan binnen het bestemmingsplan past en voldoet aan de welstandseisen. Ook informeren wij u over eventueel andere toetsingen, zoals archeologie, bodemonderzoek et cetera. U weet dan meteen of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kans van slagen heeft.

Veel informatie over vergunningen vindt u bij het overheidsportaal Antwoord voor bedrijven.

Brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u een melding doen voor brandveilig gebruik (een zogenaamde gebruiksmelding). Meer informatie over brandveiligheid vindt u in het bouwbesluit of kijk op de website van rijksoverheid.

Gebruik het formulier om de tenaamstelling van uw gebruiksvergunning / gebruiksmelding te wijzigen (PDF, 48 kB).

Milieu

Gaat u een bedrijf beginnen dat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms volstaat een milieumelding. Meer informatie leest u op www.ondernemersplein.nl of doe meteen een vergunningscheck op www.aimonline.nl.

Uitvoering van alle milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven ligt bij  Milieu en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Plaatsen van grote voorwerpen openbare grond

Vaak is het nodig om bij (grote) bouwprojecten een steiger, container of hijskraan te plaatsen. Daarvoor heeft u een objectvergunning (PDF, 147 kB) nodig die u tenminste 14 dagen voor plaatsing moet aanvragen.

Planschade

Planschade is vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan.
Door de maximale invulling van het oude plan met het nieuwe plan te vergelijken, kijken wij of er sprake is van een planologische verslechtering. Een onafhankelijke deskundige stelt daarna, aan de hand van criteria uit jurisprudentie, vast of de schade gevolg is van de planologische situatie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen.
Als u van mening bent dat u benadeeld wordt door een planologische aanpassing, neem dan contact met ons op, (026) 49 76 911.