Omgevingsvergunning ondernemers

De vergunningen voor onder andere bouwen, slopen, milieu, ruimte en (gevel)reclame zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning en vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Zo kunt u heel gemakkelijk verschillende aanvragen in 1 keer afhandelen.

Lees alles over de omgevingsvergunning. Daar vindt u ook meer informatie over bestemmingsplannen, welstand en het bouwbesluit.

Veel informatie over vergunningen vindt u bij het overheidsportaal Antwoord voor bedrijven.

Bestemmingsplan en overige toestemmingen

Wilt u een nieuw bedrijf starten? Informeer dan goed welke toestemmingen u nodig heeft ook naast de omgevingsvergunning zoals een exploitatievergunning. En kijk in het bestemmingsplan of uw bedrijf op de locatie is toegestaan.

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u (bouw)plannen die niet binnen het bestemmingsplan passen? U kunt ons schriftelijk vragen van het bestemmingsplan af te wijken. In bepaalde gevallen kan dit bijvoorbeeld door het afwijkingenbeleid kruimelgevallen. U kunt uw plannen ook gratis door ons op haalbaarheid laten toetsen. Hiervoor kunt u een voortoets aanvragen.

Functieveranderingenbeleid

Als een agrarisch of niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied stopt, is het soms mogelijk om de bedrijfsmatige functie te veranderen of om te zetten in een woonfunctie. Richtlijnen hiervoor liggen vast in het Functieveranderingenbeleid (PDF, 21,5 MB) en de rekenmethode voor compensatie (PDF, 197 kB).

Milieu

Heeft u een bedrijf dat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms volstaat een milieumelding. Meer informatie vindt u op www.ondernemersplein.nl of doe meteen een vergunningscheck op www.aimonline.nl.

Gebruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks minimaal 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas? Loop dan het stappenplan door over de informatie- en energiebesparingsplicht op https://infographics.rvo.nl/informatieplicht.

Uitvoering van alle milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven ligt bij  Milieu en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u een melding doen voor brandveilig gebruik (een zogenaamde gebruiksmelding). Meer informatie over brandveiligheid vindt u in het bouwbesluit of kijk op de website van rijksoverheid.
Gebruik het formulier om de tenaamstelling van uw gebruiksvergunning / gebruiksmelding te wijzigen (PDF, 87 kB).

Reclame plaatsen

Wilt u vaste reclame of lichtreclame plaatsen, bijvoorbeeld op uw bedrijfspand of praktijk aan huis? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Objectvergunning

Vaak is het nodig om bij (grote) bouwprojecten een steiger, container of hijskraan te plaatsen. Daarvoor heeft u een objectvergunning (PDF, 158 kB) nodig die u tenminste 14 dagen voor plaatsing moet aanvragen.

Planschade

Planschade is waardevermindering van onroerende zaken of inkomensschade die ontstaat na wijziging van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan.  Een onafhankelijke deskundige stelt vast of de schade gevolg is van de wijziging. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen.
Als u van mening bent dat u benadeeld wordt door een planologische aanpassing, neem dan contact met ons op, (026) 49 76 911.