Omgevingsvergunning of objectvergunning ondernemers

Vaak is het nodig om bij (grote) bouwprojecten bijvoorbeeld bouwmaterialen, steiger, container of hijskraan te plaatsen. Daarvoor heeft u een objectvergunning nodig die u tenminste 3 weken voor plaatsing moet aanvragen. Vraag deze online aan.

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.
Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Veel informatie over vergunningen vindt u bij het overheidsportaal Antwoord voor bedrijven.

Hoe voorkom je dat je criminaliteit faciliteert? (Wet Bibob)

Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen wij voorkomen dat we criminaliteit faciliteren. Bijvoorbeeld door geen vergunning, subsidie of opdracht te geven als we vermoeden dat een aanvraag of transactie bedoeld is om een strafbaar feit te plegen. Daarvoor doen we soms onderzoek naar de achtergronden van de ondernemer. 

Heb ik een omgevingsplan of andere toestemmingen nodig als ik een nieuw bedrijf wil starten?

Wilt u een nieuw bedrijf starten? Informeer dan goed welke toestemmingen u nodig heeft ook naast de omgevingsvergunning zoals een exploitatievergunning. En kijk in het omgevingsplan of uw bedrijf op de locatie is toegestaan.

Benieuwd naar de haalbaarheid van uw plan?

U kunt uw plannen ook gratis door ons op haalbaarheid laten toetsen. Hiervoor kunt u een voortoets aanvragen.

Heeft u een bedrijf dat mogelijk het milieu belast?

Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms volstaat een milieumelding. Meer informatie vindt u op www.ondernemersplein.nl of doe meteen een vergunningscheck

Gebruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks minimaal 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas? Loop dan het stappenplan door over de informatie- en energiebesparingsplicht .Uitvoering van alle milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven ligt bij  Milieu en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Heb ik een natuurvergunning of andere toestemmingbesluit nodig als er stikstof vrijkomt?

Op de website www.bij12.nl lees u meer over de stikstofaanpak.  De lokale werkwijze leest u in de Tijdelijke werkwijze stikstof en omgevingsvergunning (PDF, 252 kB).

Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik?

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u een melding doen voor brandveilig gebruik (een zogenaamde gebruiksmelding). Meer informatie over brandveiligheid vindt u in het bouwbesluit of kijk op de website van rijksoverheid.
Gebruik het formulier om de tenaamstelling van uw gebruiksvergunning / gebruiksmelding te wijzigen (PDF, 87 kB).

Heb ik een vergunning nodig als ik reclame wil plaatsen?

Wilt u vaste reclame of lichtreclame plaatsen, bijvoorbeeld op uw bedrijfspand of praktijk aan huis? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket kijkt u snel of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Bij mijn werkzaamheden moet ik materialen plaatsen op de openbare weg. Moet ik dit melden?

Vaak is het nodig om bij (grote) bouwprojecten bijvoorbeeld bouwmaterialen, steiger, container of hijskraan te plaatsen. Daarvoor heeft u een objectvergunning nodig die u tenminste 3 weken voor plaatsing moet aanvragen. Vraag deze online aan:

Aanvragen objectvergunning - gemeente Rheden