Werkgeversondersteuning

Het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP-MG) is het aanspreekpunt voor u als werkgever in de regio midden Gelderland. In het WSP-MG werken regiogemeenten en UWV Werkbedrijf samen voor een snelle, vraaggerichte dienstverlening. Zij hebben hun krachten gebundeld om voor u de juiste kandidaten te vinden.

U kunt bij het WSP-MG terecht voor het invullen van vacatures, advies en ondersteuning in de bedrijfsvoering, informatie over de arbeidsmarkt en regelingen die u kunt inzetten. Als werkgever kunt u kosteloos gebruik maken van hun expertise in personeel en sociaal ondernemen? Samen werken aan kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt.