Regelgeving en verordeningen

Naast landelijke wetgeving zijn er ook lokale wetten en regels. Sommige roepen verplichtingen in het leven, aan andere kunt u juist rechten ontlenen.

Verordeningen

Verordeningen en beleidsregels zijn wetgevende regelgeving op gemeentelijke niveau. Deze regelingen gelden voor iedereen binnen de gemeente. De belangrijkste en meest omvangrijke zijn de:

Rhedense Regelgeving

Alle Rhedense regelgeving is terug te vinden op overheid.nl

Besluiten B en W

Besluitstukken van het college B en W staan op rheden.bestuurlijkeinformatie.nl