Ontheffing detectieverbod

Detectieverbod

In een groot deel van onze gemeente geldt een verbod voor gebruik van metaaldetectors. Hiermee willen we archeologisch materiaal beschermen en het verbod draagt bij aan de veiligheid; we willen voorkomen dat mensen oude munitie vinden. Bekijk de gebieden waar een detectieverbod geldt (PDF, 8 MB).

Uitzonderingen detectieverbod

Het detectieverbod geldt niet als:

  • U een bedrijf bent in bezit van een procescertificaat 'Opsporen van Conventionele Explosieven'.
  • U een opgravingvergunning heeft volgens de Monumentenwet 1988.

Ontheffing aanvragen

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Dat kan per e-mail naar bijzonderewetten@rheden.nl of per post naar

Gemeente Rheden
t.a.v. Integrale veiligheid
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
 

Voorwaarden

Een ontheffing van het verbod vraagt u minimaal 2 weken van tevoren aan. Een aanvraag voor een ontheffing toetsen we op basis van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu.

Bij uw aanvraag geeft u altijd aan:

  • Voor welke periode u de ontheffing aanvraagt (specifieke dagen en tijden, een ontheffing is nooit voor onbepaalde tijd).
  • Voor welk gebied u de ontheffing aanvraagt. U moet toestemming hebben van de eigenaar van het grondgebied.

Kosten

Een aanvraag voor een ontheffing van het detectieverbod kost € 45,75.