Bouwregels en brandveiligheid

Met uw plannen moet u voldoen aan de het bouwbesluit en de regels in het burgerlijk wetboek. Ook als u vergunningsvrij wilt bouwen.

Bouwbesluit

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften voor (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook als u bouwt zonder vergunning moet u aan deze regels voldoen.

Bouwverordening

In aanvulling op het Bouwbesluit 2012 is er een bouwverordening 2018 met lokale regels. Ook als u bouwt zonder vergunning moet u aan deze regels voldoen.

Burenrecht

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen.