Bouwregels en brandveiligheid

Met uw plannen moet u voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen bouwbesluit) en de regels in het burgerlijk wetboek. Mogelijk is er meer regelgeving van toepassing, via de vergunningcheck kunt u dit controleren. Ook als u vergunningsvrij wilt bouwen.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) staan voorschriften voor (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook als u bouwt zonder vergunning moet u aan deze regels voldoen.

Burenrecht

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen.