Innovatiefonds Sociaal Domein

Over het Innovatiefonds

Het Innovatiefonds stimuleert professionele zorgaanbieders, vrijwilligers en inwoners om met plannen en ideeën te komen, die bijdragen aan het verbeteren van het lokale zorgaanbod.De voorstellen moeten specifiek betrekking hebben op de inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Organisaties die een voorstel indienen hoeven niet per sé in deze gemeente gevestigd te zijn.

Lokale initiatieven

Meer dan voorheen gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Daarbij wordt sterk ingezet op initiatieven met een preventief karakter. Het Innovatiefonds moet dan ook vernieuwende ideeën opleveren die helpen deze omslag te realiseren. Op zoek naar slimme oplossingen dus.

Evaluatieavond maart 2017

Donderdag 16 maart 2017 is er een evaluatieavond gehouden in 'Kastanjelaan 13' in Velp. Het doel was om inzichten te delen en het proces te evalueren aan de hand van de eerste 16 afgeronde projecten. Maar ook om te kijken naar verbeteringen voor de toekomst. Aanwezig waren: indieners van de gesubsidieerde projecten, vertegenwoordigers uit de bereikte doelgroepen, de adviescommissie, raadsleden van Rheden en Rozendaal, belangstellenden en enkele beleidsmedewerkers van beide gemeenten.

Presentatie en evaluatie

Onderstaande documenten zijn deze avond gepresenteerd.

Interactief

De evaluatie vond plaats op interactieve wijze. De uitkomsten zijn belangrijk voor het uitzetten van de lijnen voor de toekomst. Want 1 ding is voor ons wel duidelijk: de noodzakelijke vernieuwingen houden niet op na 2016.
Lees de uitkomsten van het interactieve deel van de bijeenkomst (PDF, 298 kB).

Meer weten?

Heeft u verder nog vragen over het Innovatiefonds, neem dan telefonisch contact op via (026) 49 76 911 of vul het contactformulier in.