Innovatiefonds Sociaal Domein

Over het Innovatiefonds

Het Innovatiefonds stimuleert professionele zorgaanbieders, vrijwilligers en inwoners om met plannen en ideeën te komen, die bijdragen aan het verbeteren van het lokale zorgaanbod. De voorstellen moeten specifiek betrekking hebben op de inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Organisaties die een voorstel indienen hoeven niet per sé in deze gemeente gevestigd te zijn.

Lokale initiatieven

Meer dan voorheen gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Daarbij wordt sterk ingezet op initiatieven met een preventief karakter. Het Innovatiefonds moet dan ook vernieuwende ideeën opleveren die helpen deze omslag te realiseren. Op zoek naar slimme oplossingen dus.

Voorwaarden subsidieverlening

Lees voordat u een aanvraag indient, de Nadere regels voor subsidieverlening innovatie sociaal domein 2018.
 

Meer weten?

Heeft u verder nog vragen over het Innovatiefonds, neem dan telefonisch contact op of vul het contactformulier in.