Verkoop kavels en vastgoed

Soms verkoopt de gemeente grond of gebouwen. Wij zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken, zodat geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Op deze pagina vindt u al onze plannen voor verkoop van gebouwen en grond.

  • De gemeente is van plan om een recht van opstal te verlenen aan Liander, Grondperceel gelegen nabij Pinkenbergseweg/Kluizenaarsweg te Velp, kadastraal bekend: gemeente Velp, Sectie C, perceel 2190 gedeeltelijk, groot ca. 30 m2. Naar het oordeel van de gemeente is deze aanbieder bevoegd en wel om de volgende reden: uitbreiding van het huidige netwerk in verband met het op peil houden van de bestaande faciliteiten. Bent u het hier niet mee eens en merkt u zichzelf aan als belanghebbende? Dan kunt u tot 10 oktober 2023 reageren door een e-mail te sturen naar j.tieman@rheden.nl met als onderwerp ‘bekendmaking gegadigde Pinkenbergseweg/Kluizenaarsweg Velp'
  • De gemeente is van plan om een recht van opstal te sluiten met KPN, Grondperceel gelegen nabij Hoofdstraat 3, 6994 AB  De Steeg kadastraal bekend: gemeente Rheden, Sectie B, perceelnummer 1643, ged. groot ca. 43 m2. Naar het oordeel van de gemeente is deze firma de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het recht van opstal en wel om de volgende reden: de vraag is uitgebreid uitgevraagd en KPN was de enige die een mast wilde plaatsen ten gunste van meerdere partijen. Bent u het hier niet mee eens en / of merkt u zichzelf aan als belanghebbende? Dan kunt u tot 17 oktober 2023 reageren door een e-mail te sutren naar j.tieman@rheden.nl met als onderwerp ‘bekendmaking gegadigde Hoofdstraat 3 De Steeg ’.